Критеријуми оцењивања

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја учитељи и наставници наше школе оформили су критеријуме за оцењивање ученика. Ови критеријуми помоћи ће самим ученицима да прате своје напредовање . Критеријуми су подељењи по разредима за ученике од 1. до 4. разреда и по областима за ученике од 5. до 8, разреда, то јест за предмете који спадају у област друштвених наука, затим за предмете који спадају у област природних наука и за предмете који спадају  у област вештина.

Исходи постигнућа за први разред

Критеријуми оцењивања ученика за 2.разред

Критеријум оцењивања ученика за 3. разред

Критеријуми оцењивања ученика за 4. разред

Критеријуми оцењивања ученика за област природних наука

Критеријуми оцењивања ученика за област друштвених наука

Критеријуми оцењивања ученика за област вештина