Школа без насиља

                                                                                             
ПРОЈЕКАТ “ МОЈА ШКОЛА ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“

 

Пилот  пројекат  Школа без насиља , спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Наша школа је једна од четири  школе из Нишавског округа која је укључена у пројекат, који се реализује  у школској  2005/06.год.Координатор пројекта је Драгана Стевановић, педагог.

Главни циљ пројекта јесте стварање подстицајне и безбедне средине за учење,рад и развој.

Програм обухвата:

 • Истраживање колико је насилно понашање распрострањено у школи, као и ставова ученика и наставника о насиљу;
 • Обуке наставника и ђака о значају превенције и начинима превазилажења насилних ситуација, о успостављању јасних правила у односу на насиље,  те формирању унутрашње заштитне мреже и спољашње заштитне мреже која обезбеђује стварање сигурне климе за свако школско дете;
 • Укључивање ђака у рад са другим ђацима на препознавању и откривању насиља, међусобној заштити, изградњи узајамног поверења и смањењу насилног понашања;
 • Успостављање чвршће везе између породице, школе и локалне заједнице путем заједничких активности, чешће сарадње и мобилисања јавности за изградњу савезништва и активнијег деловања на смањењу насиља у заједници.Први корак у реализацији програма усмерен је на уочавање проблема и омогућавање запосленима у школи да се упознају са објективно утврђеним чињеницама о насиљу у њиховој школи.Школа  ће формирати  Тим за заштиту деце од насиља, задужен за подршку програму и праћење реализације програма у школи. 7 корака ка „ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА“Примена програма и трајна уградња у школски програм рада / школски курикулум траје најмање једну школску годину. У овом процесу школа пролази кроз седам корака:
  1. Подизање свести о проблему – прихватање да се у школи догађа насиље
  2. Формирање унутрашње заштитне мреже (УЗМ) – доношење процедура и механизама за њено трајно функционисање
  3. Успешно функционисање УЗМ – дефинисане процедуре за евидентирање насиља и предузимање мера заштите
  4. Формирање спољашње заштитне мреже (СЗМ) – укључивање дома здравља, центра за социјални рад, општине и полицијске управе у функционисање програма у школама
  5. Обраћање за помоћ деце/породица изложених насиљу – успостављање поверења у унутрашњи и спољашњи тим помагача (заштитне мреже)
  6. Функционисање система интервенисања – дефинисане процедуре за правовремен и конструктиван одговор на насиље, интервентни и превентивне активности примењују се у школској пракси
  7. Самопроцена школе – да ли је школа постала безбедно окружење за децу/ученике; родитељи и наставници сматрају да школа може самостално да настави са програмом и сматрају да је школа сигурније место за развој

   

2006.год. ОБУКА ЧЛАНОВА КОЛЕКТИВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

Обуку за чланове колектива  у нашој школи одржала је Гордана Ђигић.Циљ обуке је препознавање различитих облика насиља и механизми деловања.

2006.год.  РАДИОНИЦЕ СА УЧЕНИЦИМА

Радионице на тему превенције насиља у оквиру пројекта, у ОЗ петог разреда                      одржала координатор пројекта  педагог Драгана Стевановић.

     2006.год. ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ  ЛИКОВНИХ РАДОВА  У НКЦ 

У Нишком културном центру, организовали смо изложбу дечијих радова који су настали             као  продукт рада ученика у оквиру радионица које смо реализовали са ученицима у            оквиру  пројекта.Ученици су путем цртежа упутили поруке против насиља.

Да децу не боли када су у школи!