Од отварања 1972. године па до 1988. године, у школи је био организован продужени и целодневни  боравак ученика  у просторијама у приземљу зграде матичне школе. Продужени боравак ученика обухватао је кухињу, трпезарију и простор за боравак ученика.

Након 1988. године престало се са организацијом продуженог боравка ученика у приземљу објекта матичне школе на Леденој стени а  у поменути простор пресељена је школска библиотека и кабинети, односно простор је почео да се користи у сврхе одвијања наставе.

У задњих неколико година бележи се повећано интересовање родитеља будућих ученика школе за продужени боравак, тако да покретањем поновне организације продуженог боравка, школа жели да максимално изађе у сусрет потребама родитеља.


 

Организација продуженог боравка школе

Продужени боравак у ОШ “Бубањски хероји“ организован је у просторијама у приземљу зграде објекта матичне школе у две просторије:

 

  • Просторија површине 52 m2  у којој је смештена  мини кухиња и трпезарија у којој ученици добијају  оброке
  • Просторија површине 54 m2 у којој ученици проводе време у продуженом боравку

 

У обема просторијама постоје инсталације централног школског грејања а у просторији за кухињу и трпезарију и мокри чвор.

У приземљу школске зграде постоји и мокри чвор са реновираним мушким и женским тоалетима.

Просторија за боравак ученика има ТВ са кабловском телевизијом и рачунар са приступом интернету.

Исхрана ученика организована је преко “Пчелице“ која  обезбеђује ученицима оброке. Храна се не припрема на лицу места већ се довози из централне кухиње “Пчелице“. Просторија трпезарије са кухињом има директан излаз на двориште школе, тј. школски врт.

За рад у продуженом боравку ангажованa су два професора разредне наставе.

У школској 2019/2020. години  организација продуженог боравка је  за ученике првог и другог разреда, који ће, због супротности смена, моћи да користе исти простор, у различитим терминима.

 

Распоред рада и активности у продуженом боравку школе дат је у табели:

Преподневна смена

Поподневна смена

Време

Активност

Време

Активност

12:30

Долазак ученика у продужени боравак

08:00

Долазак ученика у продужени боравак

12:30-13:00

Боравак, слободно време

08:00- 12:00

Боравак, израда домаћег задатка

13:00

Ручак

12:00-12:30

Ручак

13:00- 16:00

Боравак, израда домаћих задатака

12:30- 13:10

Боравак, слободно време

16:00

Одлазак кући

13:10

Одлазак на редовну наставу

 

 

Реч учитељица из продуженог боравка

 

                      Продужени боравак-радост учења и играња

 

Наша школа организује продужени боравак за потребе наших ученика.

Рад у продуженом боравку је  облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Разликује се од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњава образовно-васпитни рад у редовној настави.Са ученицима у боравку раде професори разредне наставе,учитељице Татјана Ранђеловић и Весна Илић.

Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

  • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самостални рад ученика уз помоћ учитеља)
  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
  • Усмерене (или слободне) активности ученика (ликовне, музичке, говорне, такмичења у шаху, плесу, писању поезије, цртању…)

Деца, уз помоћ учитеља, раде домаће задатке, усвајају радне навике, друже се и, осим градива, уче како да буду одговорнији. То је велика помоћ родитељима који су на послу, која уједно и омогућава да деца и родитељи код куће проводе време квалитетније и садржјније.

Боравак је уведен као помоћ родитељима који желе да знају да су им деца на сигурном док су они на послу.

Боравак похађају ученици 1.и 2. разреда.

Рад се одвија у две смене, од 7:00-16:00 часова.Прва смена од 7:00 до 12:30 и друга смена од 11:00 до 16:00.

Пружамо леп простор, прилагођен дечјим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна , а и забавна.

Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

Боравак је бесплатан, сем оброка који се плаћа(доручак,ужина,ручак) ,али је и битно напоменути да постоје и бесплатни оброци уколико родитељи испуњавају услове за то.

Шта је то по чему смо специфични и интересантни?

Осим наведеног:
– лепо опремљен простор;
– простор који је само наш (користе га само ученици боравка);
– у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
– откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у виду диплома, признања, похвала и слично)
– од ученика тражимо онолико колико могу да пруже;
– радимо домаће задатке;
– вежбамо, проширујемо знања;
– обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима;

Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе.

Организујемо активности према интересовањима ученика и за ученике који траже више. Трудимо се да увек будемо у зони наредног развоја.

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Сваки дан шетамо, користимо школску салу, спољне спортске терене, оближње терене , дигиталну учионицу, библиотеку…

Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи, као и у разним пројектима и хуманитарним акцијама.

ЗАЈЕДНИЧКОМ САРАДЊОМ ОСВАЈАМО ОСМЕХ СВАКОГ УЧЕНИКА
И ЗАТО, ДРАГИ РОДИТЕЉИ, НЕ ЗАБОРАВИТЕ:
ДЕТЕ ЈЕ ЈУТРО СУТРАШЊЕГ ДАНА!
ПРУЖИМО МУ РУКЕ СА СВИХ СТРАНА.

КОД НАС ЈЕ ВАШЕ ДЕТЕ СИГУРНО И БЕЗБЕДНО.

ЈЕР ЗНАМО КАКО ВАМ ДЕТЕ ПРОВОДИ ВРЕМЕ.

 

 

Презентација ученика који похађају продужени боравак у школи:

Боравак