Образовање за права детета

                                 
ПРОЈЕКАТ – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета,посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици.Због тога је важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са организацијама цивилног друштва и основним школама у Србији,уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.

Циљ пројекта : развијање капацитета школе да имплементира образовање за дечија права, примењује дечија права кроз наставне садржаје, мотивисаност за пренос својих знања на друге школе. Да би учесници оснажили капацитете својих знања о примени дечијих права кроз организоване активности у оквиру пројекта ,организована је интеркултурална размена ученика у Швајцарској.Циљ оваквог путовања је јачање капацитета знања о мултикултуралности и интеркултуралности као и преношење стеченог знања по повратку својим вршњацима.

*Мултикултурализам описује друштво у којем различите културе живе на истој територији *Интеркултурализам је окружење у којем се сматра да контакт и интеракција припадника различитих народа или култура обогаћује људе и да једни треба да уче од других.

Пројектни тим чине: Верица Раденковић директор, Драгана Стевановић педагог координатор пројекта,Маја Рудић  психолог, Драгана Нешић и Наташа Миоковић наставнице српског језика, Милијана Стојановић и Јасмина Николић учитељице,Наташа  Милошевић наставница биологије, Душанка Вукотић наставница енглеског језика, Марија Марковић и Александра Савић, библиотекари.

02.04.2019.год. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА И ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА О       САРАДЊИ

Представници Ужичког центра за права детета,  представили су пројекат и пројектне активности. Меморандум о сарадњи са њима потписала је мр Верица Раденковић директор школе а координатор пројекта је Драгана Стевановић, педагог школе.

   

19.04. – 21.04.2019. ОБУКА  ЗА ТРЕНЕРЕ

Одржана је тродневна обука у Краљеву за тренере који ће водити обуку Ученичког парламента. Учесници су се упознали са члановима Конвенције о правима детета.  Посебна пажња је посвећена партиципативној групи права и важности учешћа деце у животу школе.Обуку је прошла Маја Рудић,психолог школе.

Обука је реализована у склопу пројекта Образовање за права детета, који реализује Ужички центар за права детета са партнерима. Пројекат је подржан од стране Песталоци дечје фондације.

           

17.05.2019. год.  СЕМИНАР ”ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ ПРАВА ДЕТЕТА У ОВ СИСТЕМУ” 

Одржана је обука за прву групу наставника, учитеља.Обука је акредитована,спровели су је  реализатори програма партнерске организације из Отвореног клуба. Посебна пажња је посвећена партиципативној групи права и важности учешћа деце у животу школе, али и темама као што су формирање стереотипа и предрасуда који доводе до дискриминације и насиља.

Обука је реализована у склопу пројекта Образовање за права детета, који реализује Ужички центар за права детета са партнерима. Пројекат је подржан од стране Песталоци дечје фондације.

     

04.10.2019.год.   СТУДИЈСКА  ПОСЕТА  УЧЕНИЦИМА ОШ ” СТЕФАН НЕМАЊА ” И ОШ ” УЧИТЕЉ ТАСА”

По плану пројектних активности, реализована је студијска посета. Представници Ученичког парламента поделили су се у две групе  и обишли ОШ”Стефан Немања” и ОШ”Учитељ Таса” које су већ дуже време у ОПД пројекту. Деца су кроз радионичарски рад разменила идеје и искуства о пројекту. У посету школама,ученике су водиле педагог Драгана Стевановић и психолог Маја Рудић.

22. – 23.10.2019.год.  ОБУКА  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ”ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА”

У оквиру пројекта Образовање за права детета, одржана је дводневна обука  за чланове Ученичког парламента, на тему Дечијих права. Обуку  су одржале педагог Драгана Стевановић и психолог Маја Рудић.

24.10.2019.год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА НАСТАВНИКА  ОШ” УЧИТЕЉ ТАСА” 

Наши наставници, учитељи у студијској  посети  ОШ” Учитељ Таса”. Посетили смо колеге који су већ дуже време у истом пројекту  и разменили  искуство са њима.

25.10.2019.год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА НАСТАВНИКА ОШ ” СТЕФАН НЕМАЊА ” 

Наши наставници, учитељи у студијској  посети  ОШ” Стефан Немања”. Посетили смо колеге који су већ дуже време у истом пројекту, разменили  искуство са њима и добили материјале које можемо да применимо у раду са децом.

21.01.2019.год. САСТАНАК КООРДИНАТОРА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Састанак координатора нишких школа које су у пројекту Образовање за права детета у Отвореном клубу. Нашу школу представљала Драгана Стевановић педагог, координатор пројекта.На састанку су  разматране  предстојеће обавезе у оквиру реализације пројектних  активности.

25.02.2020.год. СЕМИНАР  ” ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ ПРАВА ДЕТЕТА У ОВ СИСТЕМУ”

У оквиру пројекта ,,Образовање за права детета” данас је у нашој школи одржана обука другу групу наставника, учитеља. Обуци су присуствовале директорка школе и још седам наставника.

Image may contain: 6 people, people sitting and indoor

11.05.2020.год.  ДОДЕЛА ТАБЛЕТА УЧЕНИЦИМА  НА КОРИШЋЕЊЕ

Ученицима који су имали проблема са уређајима у оквиру рада и праћења наставе на даљину, доделили смо три таблета на коришћење.Таблете смо добили као донацију у оквиру пројекта Образовање за права детета, који реализује Oтворени клуб и Ужички центар за права детета. Пројекат је подржан од стране Песталоци дечје фондације.