Образовање за права детета

                                 
ПРОЈЕКАТ – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета,посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици.Због тога је важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са организацијама цивилног друштва и основним школама у Србији,уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске.

Циљ пројекта : развијање капацитета школе да имплементира образовање за дечија права, примењује дечија права кроз наставне садржаје, мотивисаност за пренос својих знања на друге школе. Да би учесници оснажили капацитете својих знања о примени дечијих права кроз организоване активности у оквиру пројекта ,организована је интеркултурална размена ученика у Швајцарској.Циљ оваквог путовања је јачање капацитета знања о мултикултуралности и интеркултуралности као и преношење стеченог знања по повратку својим вршњацима.

*Мултикултурализам описује друштво у којем различите културе живе на истој територији *Интеркултурализам је окружење у којем се сматра да контакт и интеракција припадника различитих народа или култура обогаћује људе и да једни треба да уче од других.

Пројектни тим чине: Верица Раденковић директор, Драгана Стевановић педагог координатор пројекта,Маја Рудић  психолог, Драгана Нешић и Наташа Миоковић наставнице српског језика, Милијана Стојановић и Јасмина Николић учитељице,Наташа  Милошевић наставница биологије, Душанка Вукотић наставница енглеског језика, Марија Марковић и Александра Савић, библиотекари.

02.04.2019.год. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА И ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ

Представници Ужичког центра за права детета,  представили су пројекат и пројектне активности. Меморандум о сарадњи са њима потписала је мр Верица Раденковић директор школе а координатор пројекта је Драгана Стевановић, педагог школе.

   

19.04. – 21.04.2019. ОБУКА  ЗА ТРЕНЕРЕ

Одржана је тродневна обука у Краљеву за тренере који ће водити обуку Ученичког парламента. Учесници су се упознали са члановима Конвенције о правима детета.  Посебна пажња је посвећена партиципативној групи права и важности учешћа деце у животу школе.Обуку је прошла Маја Рудић,психолог школе.

Обука је реализована у склопу пројекта Образовање за права детета, који реализује Ужички центар за права детета са партнерима. Пројекат је подржан од стране Песталоци дечје фондације.

           

17.05.2019. год.  СЕМИНАР “ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ ПРАВА ДЕТЕТА У ОВ СИСТЕМУ“ 

Одржана је обука за прву групу наставника, учитеља.Обука је акредитована,спровели су је  реализатори програма партнерске организације из Отвореног клуба. Посебна пажња је посвећена партиципативној групи права и важности учешћа деце у животу школе, али и темама као што су формирање стереотипа и предрасуда који доводе до дискриминације и насиља.

Обука је реализована у склопу пројекта Образовање за права детета, који реализује Ужички центар за права детета са партнерима. Пројекат је подржан од стране Песталоци дечје фондације.

     

04.10.2019.год.   СТУДИЈСКА  ПОСЕТА  УЧЕНИЦИМА ОШ “ СТЕФАН НЕМАЊА “ И ОШ “ УЧИТЕЉ ТАСА“

По плану пројектних активности, реализована је студијска посета. Представници Ученичког парламента поделили су се у две групе  и обишли ОШ“Стефан Немања“ и ОШ“Учитељ Таса“ које су већ дуже време у ОПД пројекту. Деца су кроз радионичарски рад разменила идеје и искуства о пројекту. У посету школама,ученике су водиле педагог Драгана Стевановић и психолог Маја Рудић.

22. – 23.10.2019.год.  ОБУКА  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ”ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА”

У оквиру пројекта Образовање за права детета, одржана је дводневна обука  за чланове Ученичког парламента, на тему Дечијих права. Обуку  су одржале педагог Драгана Стевановић и психолог Маја Рудић.

24.10.2019.год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА НАСТАВНИКА  ОШ“ УЧИТЕЉ ТАСА“ 

Наши наставници, учитељи у студијској  посети  ОШ“ Учитељ Таса“. Посетили смо колеге који су већ дуже време у истом пројекту  и разменили  искуство са њима.

25.10.2019.год.  СТУДИЈСКА ПОСЕТА НАСТАВНИКА ОШ “ СТЕФАН НЕМАЊА “ 

Наши наставници, учитељи у студијској  посети  ОШ“ Стефан Немања“. Посетили смо колеге који су већ дуже време у истом пројекту, разменили  искуство са њима и добили материјале које можемо да применимо у раду са децом.

21.01.2019.год. САСТАНАК КООРДИНАТОРА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Састанак координатора нишких школа које су у пројекту Образовање за права детета у Отвореном клубу. Нашу школу представљала Драгана Стевановић педагог, координатор пројекта.На састанку су  разматране  предстојеће обавезе у оквиру реализације пројектних  активности.

25.02.2020.год. СЕМИНАР  “ ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ“

У оквиру пројекта ,,Образовање за права детета” данас је у нашој школи одржана обука другу групу наставника, учитеља. Обуци су присуствовале директорка школе и још седам наставника.

11.05.2020.год.  ДОДЕЛА ТАБЛЕТА УЧЕНИЦИМА  НА КОРИШЋЕЊЕ

Ученицима који су имали проблема са уређајима у оквиру рада и праћења наставе на даљину, доделили смо три таблета на коришћење.Таблете смо добили као донацију у оквиру пројекта Образовање за права детета, који реализује Oтворени клуб и Ужички центар за права детета. Пројекат је подржан од стране Песталоци дечје фондације.

 

01.10.2020.год. ОБУКА УЧЕНИЧКОГ ПАЛАМЕНТА

У оквиру пројекта Образовање за права детета, обуку Ученичког парламента одржале су педагог школе Драгана Стевановић и психолог школе Маја Рудић.Циљ пројекта је да ученици живе и разумеју своја права али и обавезе које су међусобно повезане и нераскидиве.

 

16.10.2020.год. СТУДИЈСКА ПОСЕТА НАСТАВНИКА НАШИХ НАСТАВНИКА У  ОШ“ УЧИТЕЉ ТАСА“ -30.10.2020.год. СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ НАСТАВНИКА И ДЕЦЕ ИЗ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Поштујући епидемиолошке мере и препоруке у оквиру пројектних активности наставници наше школе Маја Рудић, Јасмина Николић и Милијана Стојановић  посетили су  ОШ“Учитељ Таса“ у оквиру студијске посете.У сваком сегменту ових посета окупљени у пројекту су размењивали искуства и мишљења, а на конкретним и ефикасним практичним примерима.Чланови ученичког паралмента школе домаћина, представили су свој рад у претходној школској години, са посебним освртом на ангажовање током ванредног стања. Поред тога, представили су и начин на који су комуницирали и охрабривали једни друге, као и Приручник  са предлозима за преживљавање ванредног стања 2020. што је форум тетар,ученици су охрабрени да активно учествују у раду.У последњем сегменту студијске посете, домаћини су представили примере како се права детета могу обрађивати на часовима различитих предмета.

                    

 

28.10.2020.год. СТУДИЈСКА ПОСЕТА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  НАШЕ ШКОЛЕ У ОШ“СТЕФАН НЕМАЊА“

Поштујући епидемиолошке мере и препоруке у оквиру пројектних активности наставници наше школе Душан Филиповић, Душанка Вукадиновић и Ивана Вујић посетили су  ОШ“Стефан Немања“ у оквиру студијске посете.Наставници су имали прилику да виде родукте рада ученичког парламента након одржаног тренинга, да одгледају представу, добију беџеве и да виде сајт који су креирали ученици седмог разреда. Присутни су похвалили проактивност група и било им је драго што су имали иновативне присутпе у раду и информисању вршњака и промоцији права детета. Такође, овом приликом је презентована и пракса избора представника парламента и председника одељенске зајендице.Последњи сегмент рада, који је присутнима био изузетно користан, односио се на приказ рада по индивидуалном образовном плану, преглед документације, разговор са педагошким асистентом и приказ материјала који учитељица из те школе креира на виртуалним огласним таблама.

 

20.10. – 17.11.2020. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ “ ДЕЦА УЧЕ ПРАВА ДЕТЕТА“ 

Представници наше школе Ана Тасић и Душан Филиповић, у наведеном термину присуствовали су  онлајн панелима који су се одвијали у четири дана  у оквиру пројекта Образовање за права детета.Панел су реализовала  удружења Ужички центар за права детета, Имам идеју из Краљева, Nexus из Врања, Центар за креативни развој из Књажевца и Друштво за развој деце и младих из Ниша са тридесет партнерских школа у Србији, а уз подршку Песталоци дечје фондације. Панели су намењени хоризонталном учењу наставника о појединим сегментима модел
школе за права детета; имају сврху трансфера знања, умења и пракси које су допринеле да школе досегну високе стандаре у томе да деца уче и живе своја права.
Циљ онлајн панела  био је да се подстакне  размена искустава наставника између партнерских школа које су укључене у пројекта.; које методе, стратегије су
користили; које активности и алате; које изазове су имали и како су их превазилазили; опис процеса, активности, тактика које су допринеле да се од почетног стања дође до стања у коме су многи сегменти модел школе за права детета остварени.

 

24.11.2020.год. ПАНЕЛ “ДЕЦА ЖИВЕ ПРАВА ДЕТЕТА“

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ одржан је четврти панел на тему: „Деца живе права детета – примена индикатора остварености права  детета школи  у области права детета на заштиту од насиља и дискриминације“.Учесници панела из наше школе били су; Драгана Стевановић, Маја Рудић,Татјана Цекић, Душан Филиповић. Панел је намењен хоризонталном учењу наставника о појединим сегментима модел школе за права детета; има сврху трансфера знања, умења и пракси које су допринеле да школе досегну високе стандаре у томе да деца живе своја права.На панелу је присуствовао 91 учесник из 30 школа, чланови школских тимова за превенцију насиља и дискриминације, као и особе задужене за рад ученичког парламента.

5

 

01.12.2020.год. ТРИБИНА „COVID-19 и НАСИЉЕ – КАДА ДОМ НИЈЕ НАЈСИГУРНИЈЕ МЕСТОˮ

У  складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом током пандемије COVID-19 и у сарадњи са Отвореним клубом из Ниша ,организовали  смо онлајн трибину  путем  ZOOM апликације под називом „COVID-19 и насиље –  Када дом није најсигурније местоˮ. Идеја о теми саме панел дискусије настала је као последица рада и разговора са ученицима у време пандемије. Нека од питања о којима се дискутовало била су како су се ученици носили са изазовима данашњице унутар својих породица, својим емоцијама, страховима, свакодневним информацијама и слично. Трибина је организована за родитеље и ученике ОШ „Бубањски херојиˮ из Ниша као и за  партнерску  школу  „Десанка Максимовићˮ из Чокота. На трибини коју  је пратило 80 учесника излагали су др Чедомир Шагрић из Института за јавно здравље, Саша Стефановић испред  Мреже организација за децу Србије, Јована Чани Аранђеловић  испред  Друштва за развој деце и младих  из Отвореног клуба,  Драгана  Стевановић  педагог  и Маја Рудић психолог  ОШ „Бубањски херојиˮ  из Ниша.  Представница ученичког парламента  ОШ „Бубањски херојиˮ из Ниша, ученица осмог разреда Тамара Блажић, презентовала је резултате  анкете о тренутној ситуацији и вршњачком насиљу које је добила онлајн анкетирањем ученика у својој школи.

ШТА КАЖУ НАСТАВНИЦИ?

https://www.facebook.com/watch/?v=215377116733250

ШТА КАЖУ ДЕЦА?

https://www.facebook.com/390119607823212/videos/460455358679184

20.02.2021. год. ОБУКА “ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ“

Данас је у оквиру пројекта Образовање за права детета одржана обука представника нових партнерских школа под називом:“Индикатори остварености права детета у образовном систему“.
Обуку је похађало четири наставника и педагог наше школе.
Обука је одржана у ОШ „Бранко Миљковић”.

18.4.2021. год. ФИЛМ „АЗБУКА ДЕЧИЈИХ ПРАВА“

У оквиру пројекта Образовање за права детета ученици наше школе, уз помоћ својих учитељица, снимили су филм “Азбука дечијих права”.

У реализацији филма учествовали су ученици првог разреда ОШ “Бубањски хероји”, ученици нижих разреда и предшколци издвојеног одељења из насеља Милка Протић,учитељи поменутих одељења, психолог школе Маја Рудић и вероучитељ  ђакон Дејан Јовановић.

Видео материјал о правима детета који су припремили ученици ОШ “Бубањски хероји”, заједно са својим учитељима и психологом, је део пројекта “Образовање за права детета”, који реализује Отворени клуб са шест основних школа у Нишу, у сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

31.5.2021. год.  Кратак филм о безбедности деце на интернету

У оквиру пројекта Образовање за права детета ученице петог разреда, Маша Стојановић, Лена Петровић и Тара Стојановић, осмислиле су кратак филм о безбедности деце на интернету.

1.6.2021. Међународни дан заштите деце

Поводом Међународног дана заштите деце наша школа је, у оквиру пројекта Образовање за права детета, организовала предавање на тему Безбедност деце на интернету, путем Гугл мита. Предавање је било намењено ученицима петог разреда. Ученици су имали прилику да виде кратак филм о безбедности деце на интернету који су осмислиле ученице петог разреда, Маша Стојановић, Лена Петровић и Тара Стојановић; да погледају резултате анкете на тему безбедности која је била спроведена међу ученицима и коју су ученице саме направиле; и чују корисне информације о томе како паметно и безбедно користити интернет.

 

26. 08. 2021. г. Састанак координатора нишких школа

У циљу органозовања активности за предстојећу школску годину одржан је састанак координатора нишких школа, које су део пројекта ,,Образовање за права детета“. Састанку је присуствовала Маја Рудић, психолог наше школе.

 

 

 

Одржана обука у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета“ ученика шестог разреда ОШ ,,Бубањски хероји“

Ученици шестог разреда наше школе похађали су радионице предвиђене пројектом ,,Образовање за права детета“, које смо спровели у сарадњи са Отвореним клубом из Ниша. Том приликом ученици су се упознали са Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, са људским правима уопште и са тим да су људска права нераскидива. Ученици су кроз активности у радионицама увидели да свако право подразумева и одређену одговорност и да је наше право да учествујемо у одлукама битним за нас, као и то да остваривањем свог права не смемо угрожавати туђа права. Посебну пажњу посветили смо превентиви вршњачког насиља и дискриминацији, како би се усвојила позитивна деловања у таквим ситуацијама. Све ово ученици су сазнавали кроз радионице: Појам људских права и права детета, Конвенција о правима детета, Партиципација, Предрасуде и стереотипи, Дискриминација, Појам и врсте насиља, Злостављање и занемаривање деце, Права и одговорности, Права и обавезе ученика, Сукоб права, План акције, Заступање, Шта смо научили. Ученике су кроз обуку водиле Маја Рудић, психолог школе и Јована Бјелић, наставник српског језика.

 

 

26. 10. 2021.     Студијска посета у оквиру пројекта Образовање за права детета

Ученици наше школе су са наставницом Јованом Бјелић данас присуствовали радионици у оквиру пројекта Образовање за права детета. Школа домаћин овог пута била је ОШ „Стефан Немања”. Овом приликом ученици наше школе и ученици школа ОШ „Бранко Миљковић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Десанка Максимовић” и ОШ „Стефан Немања”, које су део пројекта Образовање за права детета, резимирали су активности које су спровођене протеклих година у оквиру овог пројекта. Како би се подсетили најзначанијих дечијих права и одговорности ученици су  подељени у групе израђивали паное, чију су садржину потом и презентовали.

 

16. 11. 2021. Завршни рад у оквиру пројекта – осликавање Дрвета успеха

Поводом Националног дана детета  ученици и наставници ОШ ,,Бубањски хероји“ у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић осликали су Дрво успеха. Овај рад ученика и наставника је завршни рад у оквиру пројекта Образовање за права детета који реализује Отворени клуб са шест основних школа у Нишу у сарадњи са Ужичким центром за права детата и уз подршку Пестолоци дечје фондације из Швајцарске.

 

17. 11. 2021. Радионица са партнерским школама у оквиру пројекта Образовање за права детета

У оквиру заједничког рада Отвореног клуба и Мреже организација за децу Србије – МОДС и њиховог пројекта ,,Покрени се“, одржана је још једна креативна радионица и у оквиру пројекта Образовање за права детета. Ученици наше школе су са наставником Душаном Филиповићем учествовали на поменутој радионици у ОШ,,Учитељ Таса“ са ученицима школа партнера из овог пројекта – ОШ ,,Десанка Максимовић“, ОШ ,,Свети Сава“, ОШ ,,Бранко Миљковић“ и ОШ ,,Учитељ Таса“.