Историјат

Основна школа  ,,Бубањски хероји ” у Нишу основана је Решењем СО Ниш број 610-23 од 20.09.1972. године. Са одељењем у насељу Милка Протић самостална је државна институција од посебног значаја, организована ради остваривања задатака основног образовања деце школског и предшколског узраста и одраслих, неписмених полазника.

Циљеви и задаци предвиђени су Законом о основној школи и наставним планом и програмом основног васпитања и образовања.

Зграда школе у насељу  Милка Протић направљена је 1950. године  на земљишту Казнено-поправног дома. У почетку је била четвороразредна, а онда су формирана и одељења виших  разреда.

Прва учитељица била је Милка Протић, родом из Горње Коњуше, која је била за време Другог светског рата у партизанима.

Ухваћена је на Пасјачи и одведена у логор Црвени крст, где је свирепо мучена, а потом стрељана на Бубњу.

У знак сећања на њу, школа је добила име, као и насеље. Њена биста налази се испред хотела Делиград у насељу.

Број деце у насељу је, у том периоду, опадао, па се школа 1967. године прикључује садашњој школи ,,Краљ Петар I ”. У њеном саставу  остаје  све до 1972. године, када је направљена матична школа.

Први учитељи су били преузети из школе ,,Краљ Петар I ”. То су били: Миле Митић, Јованка Филиповић, Драган Мицић, Олга Дакић, Јевтић Љубинка и Бора Прокић.

Први директор школе био је Милорад Ганић.

Школа ,,Бубањски хероји ” изграђена је средствима самодоприноса грађана Ниша, на простору који се некада звао ,,Копане рупе” у насељу Ледена стена, испод легендарног брда Бубањ.

Насеље Ледена стена, не тако давно, представљало је далеку периферију Ниша на западном излазу из града према Топлици и Косову.

Изградњом школе, овај простор је сасвим изменио свој изглед.

Вредне руке ученика, њихових родитеља и радника школе, створиле су од ,,Копаних рупа”  један од најлепших паркова у граду којим се поносе житељи радничког насеља Ледена стена.

Данас школа има 689  ученика распоређених у 34 одељења, од тога 8 у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић и предшколску групу у насељу Милка Протић. О ученицима  се стара  80 радника школе: директор школе, један васпитач у предшколској групи, 2 наставника разредне наставе у продуженом боравку, 16 наставника разредне наставе, 44 наставника предметне наставе, 4 стручна сарадника, 3 административно-финансијска радника и 11 помоћних радника и техничког особља.

Школа је међу млађим школама у граду, али својим изгледом и резултатима рада представља угледну просветну установу са наглашеним васпитно-образовним радом и изграђеном школском културом. Карактеристично је да школа има велики број ученика – путника из насеља на западној периферији града Ниша: насеље Милка Протић, насеље 9. мај- Ново село, из Бубња, Мрамора, Мраморског потока, Горњег Међурова, Сечанице  и других делова града.

За резултате у васпитно-образовном раду, школа је добила многа признања, од којих су најзначајнија:

  • Повеља и награда ,, 25. мај ” Скупштине Србије за постигнуте резултате од посебне вредности у области васпитања и образовања;
  • Статуа ,,Курир Јовица” Савета пионира Југославије за изванредне резултате у раду са пионирима;
  • Плакета Субнор-а Југославије за неговање традиција ослободилачких ратова;
  • Сребрна плакета Савезне конференције ССРН Југославије за изузетне резултате у заштити и унапређивању животне и радне средине;
  • Златна и сребрна плакета Републичке конференције ССРН за изузетне резултате у акцији ,,Унапредимо животну средину у МЗ ”;
  • Прва награда КПЗ Србије као регионалном победнику у акцији ,,Основна школа-културни центар друштвене средине ”.

Квалитет рада школе је процењен највећом оценом 4, у школској 2013/14.години од стране тима за екстерну евалуацију Министарства просвете и науке

Школа је, након истраживања просветних власти Србије, 2016. године проглашена за једну од десет најбољих школа у Србији.

Школа је добила велики број признања на нивоу општине и града Ниша као што су:

  • Награда ,,Учитељ Таса” за унапређење културног живота и васпитно-образовног рада;
  • Награда Туристичког савеза града Ниша за пласман у такмичењу школа, за уређење школске средине у акцији ,,Мој град-чист град”

Реон школе одређен је Решењем о оснивању од стране СО Ниш и обухвата, насеље Милка Протић, Ледена стена, Слогино игралиште  и све улице од Шантићеве према западној периферији града.

Leave a Reply