Стручни сарадници

Стручна служба:

Психолог:

Маја Рудић

Дипломирала психологију на Филозофском факултету у Нишу, департман за психологију.

У ОШ „Бубањски хероји“ на месту психолога школе ради од  октобра 2013. године.

Тежиште рада и најчешћи корисници услуга  школског психолога су пре свега ученици. Рад са учитељима, наставницима и родитељима такође је уобичајен и скоро свакодневан.

Укључена је у реализацију појединих пројеката који се реализују у школи. Члан је  неколико школских тимова. Руководлац је Вршњачког тима школе и Савета родитеља. Често са ученицима, поред индивидуалних разговора, реализује и радионице на теме који су од важности за развој деце од првог до осмог разреда.

Педагог:     

Андријана Јанковић

Мастер студије педагогије завршила на Филозофском факултету у Нишу 2017. године на департману за педагогију.

У Основну школу „Бубањски хероји“, чији је била и ђак, долази 2018. године где проводи годину дана као педагог приправник.

Након тога радила је у основним школама „Ћеле кула“ и „Радоје Домановић“ као наставник грађанског васпитања и школски педагог.

Од 2020. године је на месту школског педагога у Основној школи „Бубањски хероји“.

При одабиру занимања предагога пресудна јој је била љубав према деци и пружање доприноса у унапређивању образовно-васпитног рада.

Андреина Динић

Мастер студије завршила на Филозофском факултету у Нишу на Департману за педагогију.

У ОШ „Бубањски хероји“ завршила приправнички стаж.

Библиотекари:

Марија Марковић

Посао школског библиотекара је изузетно леп и динамичан.Школски библиотекар је у ситуацији да не оцењује своје ученике, али их пуно тога може научити,не на традиционалан начин,већ путем истраживања,трагањем за новим изворима знања,новим доживљајима који се могу наћи у свакој прочитаној књизи.Велики је успех развити код  деце љубав према читању,открити њихова интересовања и усмеравати их,због чега су  мотивисаност,инспирација и поседовање различитих компетенција у овом послу неопходне.

Александра Савић