Стручни сарадници

Стручна служба:

Педагог:                                                                                                                                          

Драгана Стевановић

Дипломирала на Филозофском факултету  Универзитета у Приштини, смер Педагогија и стекла звање Професор педагогије.

Радно искуство :

Од 2001 – 2002.год. ОШ,,Десанка Максимивић” Чокот, школски педагог

Од 2003.год. ОШ”Бубањски хероји” Ниш, школски педагог

Од 2010.год. Члан Педагошког Друштва Србије

2016.год. Напредовала у струци  и стекла звање Педагошки саветник

Од 2017.год. Након стеченог звања Педагошки саветник, ангажована је као испитивач педагошких ситуација  у комисији за полагање стручног испита за лиценце наставника, при Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Објављени ауторски чланци у стручним часописима: Подршка за партнерске школе(Просветни преглед 2016.)  Размена искуства у оквиру пројекта 3П-SHARE(Педагошке новине 2016.) Хоризонтално учење,пример добре праксе (Педагошке новине 2019.) Промовисање акције УП (Просветни преглед 2019.) Форум театар,глумом против насиља међу вршњацима, (Просветни преглед 2019.)

Додатне едукације: Пројекат”Моја школа школа без насиља”, 2006/07.год. координатор пројекта; Дилс пројекат ”Школска стаза сигурна са нама”, 2010/11.год.координатор пројекта;  Пројекат ”Професионална орјентација на прелазу у средњу школу”,2012/13.год.координатор пројекта;  Пројекат ”Развионица”, 2013/15.год.координатор пројекта; Пројекат ”3П-SHARE”, 2015/17.год. координатор пројекта;  Пројекат ”Хоризонтално учење – подели знање школе у акцији”, 2017/18.год. координатор пројекта; Пројекат ”На путу за безбедност деце”, 2018.год. реализатор радионица; Пројекат ”Будућност Русије” 2018.год.координатор пројекта; Пројекат ”Превенција и борба против сексуалног злостављања деце на интернету”, 2019.год. реализатор радионица; Пројекат ”Образовање за права детета”, 2019/20.год. координатор пројекта;

Психолог:

Маја Рудић

Дипломирала психологију на Филозофском факултету у Нишу, департман за психологију.

У ОШ „Бубањски хероји“ на месту психолога школе ради од  октобра 2013. године.

Тежиште рада и најчешћи корисници услуга  школског психолога су пре свега ученици. Рад са учитељима, наставницима и родитељима такође је уобичајен и скоро свакодневан.

Укључена је у реализацију појединих пројеката који се реализују у школи. Члан је  неколико школских тимова. Руководлац је Вршњачког тима школе и Савета родитеља. Често са ученицима, поред индивидуалних разговора, реализује и радионице на теме који су од важности за развој деце од првог до осмог разреда.

Библиотекари:

Марија Марковић

Посао школског библиотекара је изузетно леп и динамичан.Школски библиотекар је у ситуацији да не оцењује своје ученике, али их пуно тога може научити,не на традиционалан начин,већ путем истраживања,трагањем за новим изворима знања,новим доживљајима који се могу наћи у свакој прочитаној књизи.Велики је успех развити код  деце љубав према читању,открити њихова интересовања и усмеравати их,због чега су  мотивисаност,инспирација и поседовање различитих компетенција у овом послу неопходне.

Александра Савић