Разредна настава

Наставници разредне наставе:

Први разред:

Добрила Коцић

Дипломирала на Педагошкој академији и Учитељском факултету и тако стекла звање професор разредне наставе. У школи ,,Бубањски хероји” ради 30 година.

Дугогодишња посвећеност, стрпљење, поштовање индивидуалних особина сваког ученика, креативност, добар избор наставних садржаја, самодисциплина и независност, доводе њене ученике до бројних успеха и награда.

Свесна одговорности да образује и васпитава младе генерације, стално јача своје наставничке капацитете и компетенције кроз лични професионални развој, стручним усавршавањем и целоживотним учењем .

Посебно је задовољна што ће свој радни век заокружити у школи у којој важи да оно што је најбоље, довољно је за ученика. Ради у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић.

Евица Ћирић

Рођена у Нишу. Педагошку академију завршила у Алексинцу, а Педагошки факултет у Врању.

Има 35 година радног стажа. За све то време трудила се да ученицима буде пријатно у школској средини, да заволе школу и осете припадност групи. Учење им тада не представља проблем.

У настави користи савремена наставна средства, различите технике и методе, које омогућавају динамичну и занимљиву наставу.

Татјана Ристић

Сматра да посао учитеља може да ради само онај, ко то истински воли.

Од учитеља се увек очекује да својим знањем, особинама и понашањем, буде пример својим ученицима, али и широј заједници. Лични пример је моћно средство васпитања. Зато се, у свом раду, увек труди да тај пример буде заиста у сврху васпитања и образовања. Учитељ мора да буде близак деци, да их разуме, да схвата њихове потребе, проблеме и радости – да на неки начин живи њихов живот.

Труди се да буде стрпљива, истрајна и умешна у стваралачком раду. Не дозвољава себи ниједног тренутка опуштање, јер овај позив обавезује на стални развој и лично усавршавање.

Подстрек за даљи рад проналази у успесима добрих, паметних и успешних младих људи, који су изашли из њене учионице.

Слађана Тодоровић

По завршетку Педагошке академије прва радна искуства стиче радећи у околини Зворника и Тузле.

На Учитељском факултету у Врању дипломирала је 2007. године и стекла звање професор разредне наставе.

Од 2022. године је део колектива ОШ „Бубањски хероји“.

Други разред:

Јелена Влајинац-Јовановић

Завршила Педагошку академију  у Врању, а затим и Учитељски факултет, такође, у Врању. Као професор разредне наставе у ОШ „Бубањски хероји“ ради од октобра 2002. године.

До школске 2017/18. радила у издвојеном одељењу у насељу „Милка Протић“.

Редовно се стручно усавршава и прати токове савремене наставе.

Милијана Стојановић

Завршила  Педагошку  академију   у  Пироту ,а  затим Учитељски   факултет  у  Врању, где стиче звање професора разредне наставе.

Као  учитељ   у  ОШ  ,,Бубањски  хероји  “   ради  од  1996. године.

Редовно  се  стручно  усавршава и  прати  токове  савреме наставе.

Више  пута  је била  ментор  студентима  на  методичкој  пракси.

Данијела Митић

Завршила Педагошку академију у Пироту, а затим Учитељски факултет у Лепосавићу , где стиче звање професора разредне наставе.

Као учитељ ради од 1999.године у ОШ „Ћеле кула“ у Нишу, а од 2012. године у ОШ “ Бубањски хероји“.

Више пута је била ментор студентима на методичкој пракси. Редовно се стручно усавршава и прати токове савремене наставе.

Сања Ђурђановић

Завршила  Педагошку академију у Алексинцу, а затим Учитељски факултет у Врању.

У  школи „Бубањски хероји“ ради од 1991. године. Последњих десет година ради у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић.

Сматра да је школа место где ученици треба да развију своје потенцијале, стекну самопоуздање и открију у чему су најбољи. Улога учитеља је да их води и подржава на том путу.

Трећи  разред:

Тамара Ратковић

Учитељској професији привукла је заинтересованост за различите области и љубав према деци.
Завршила основне академске, а одмах затим и мастер академске студије на Факултету педагошких наука у Јагодини и стекла звање мастер учитељ.

У оквиру студија на поменутом факултету похађала модул физичког васпитања и стекла звање наставник физичког васпитања и спорта у нижим разредима.

Сматра да кроз игру деца најлакше уче и усвајају нова знања, стога у настави користи игре у основи којих су размишљање и повезивање.
Са пуно љубави, маште и стрпљења покушава да створи стимулативну и пријатну атмосферу за рад у учионици, са жељом да из ње излазе интелектуално и емоционално зрели ученици.

У Основној школи „Бубањски хероји“ ради од 2022. године.

Сунчица Вучковић

Педагошку академију завршила у Врању.

На послу наставника разредне наставе у Основној школи ,,Бубањски хероји“ ради већ 30 година. У својој професионалној каријери извела је  велики број успешних генерација. Иза себе има веома успешне и вредне људе. Остваривала са децом велике успехе на разним такмичењима, на шта је веома поносна, тако да и сада ради на томе.
Биљана Савић

Од 2000.  до  2008. године  радила у ОШ „Добрила Стамболић“ у Сврљигу. Од 2008. године део је  колектива ОШ „Бубањски хероји“ у Нишу. Има двадесет година радног стажа.

Свој позив воли и сматра га најлепшим и најодговорнијим. Позив учитеља је нешто што је стално гони да са сваком својом генерацијом ђака  улази у нешто ново, истражује, учи и буде искуствено богатија.

Квалитет свог рада мери бројем измамљених дечијих осмеха. Осмехе им најлакше измами похвалом за сваки уложени труд и за сваки и најмањи резултат.

Са родитељима и децом има увек одличан однос и добру сарадњу. Истрајна је  у свему и ужива у плодовима свога рада који се зову: добри људи и успешна деца.

Јасмина Николић

Завршила  Педагошку академију у Алексинцу и Учитељски факултет у Врању.

Радила  у неколико школа у Нишу, а од септембра 2000. године ради у ОШ „Бубањски хероји“ у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић.

Сматра да је позив учитељице  леп и инспиративан и ужива у њему. Одговорна је према свом раду, похађала је бројне семинаре са циљем стручног усавршавања. Са ученицима има  добру комуникацију и одличну сарадњу.
Четврти  разред:

Оливера Николић

Професор разредне наставе.

Завршила Филозофски факултет у Нишу, департман за педагогију, а затим и Учитељски факултет у Лепосавићу.

Стицањем искуства кроз рад са децом у учионици, сазнањима стеченим на разним семинарима, али и самообразовањем, формирала је начин рада у којем се зна шта је чија улога у учионици. На њеним часовима  влада пријатна радна атмосфера, јер чак и када се  „озбиљно“ ради, кроз све садржаје провлачи хумор и игру. Кроз тај начин рада ученици нису робови учења, већ деца која су заинтересована да стекну нова знања.

У раду јој  је циљ да деца заволе школу и учење, а да знања која стекну не забораве, већ примене у различитим животним ситуацијама.

Оливера Манић

Завршила Учитељски факултет у Врању.

У Основној школи „Бубањски хероји“ ради од 1997. године као учитељица.

Редовним стручним усавршавањем, унапређује свој рад и усклађује га са иновацијама у образовању. Примењује информационо-комуникационе технологије.

Од 2018. ангажована и на пословима саветника спољног сарадника при Министарству просвете.

Сања Ракић

Завршила Учитељски факултет у Врању.

Као професор разредне наставе у ОШ„Бубањски хероји“ ради од 2014.године.

Редовно се стручно усавршава и прати токове савремене наставе. Учествује у свим стручним тимовима и активностима „школског живота“.

Захваљујући својим уметничким афинитетима,успешно организује креативне радионице са ученицима и родитељима.

Такође,остварује запажен допринос у естетском уређењу школског простора.

Зорица Врбић

Учитељица у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић. Као учитељ има 30 година радног искуства.

Продужени боравак ученика:

Весна Илић

Свој посао схвата као најлепши позив и узвишено звање. Као учитељица ради скоро 30 година.
Ради у продуженом боравку наше школе.
Посао учитеља је целоживотно учење и стално стручно усавршавање и све то за добробит свих.
Некадашњи њени  ђаци,сада су професори,васпитачи,доктори,инжењери,програмери,архитекте…
Велики,познати,признати,а,пре свега добри људи!
Мишљења је да је  добар учитељ  онај ко успе да његови ученици  буду бољи од њега.

Татјана Ранђеловић

Завршила Учитељски факултет у Врању.

Рад у школи започела  пре скоро 30 година.
Сматра да је њен посао креативан посао који обавезује да се позитивно утиче на живот деце. Љубав према деци  даје јој  снагу за превазилажењем свих препрека.
Спознаја да обликује умове младих помаже јој  да истражује  и усавршава  се у свом раду.
Посебно је  усрећује повезаност старијих успешних генерација са усмеравањем млађих талентованих генерација.

Васпитач у предшколској групи:

Анђела Рајковић

Основне струковне студије завршава на Академији васпитачко-медицинских струковних студија у Алексинцу, тренутно је на мастер студијама.

Након завршених основних студија, волонтерство започиње у ОШ“Бубањски хероји“, где након годину дана постаје приправник.

Креативност, стрпљење и способност добре комуникације са децом, али и знање које је кроз разне методичке активности стекла током студија, истиче као добар услов за рад са децом предшколског узраста.