Пројекат развоја људског капитала – “Развионица”

ПРОЈЕКАТ РАЗВИОНИЦА  –  ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И ИСТРАЖИВАЊУ

Наша школа постала је једна од 40 школа у Србији у којима ће се реализовати пројекат Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала (Развионица).Развионицу финансира Европска унија, а носилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Предвиђено укупно трајање пројекта је 36 месеци у периоду од јула 2012. до јула 2015.Почетком школске године 2014/15. почиње и извођење планираног Огледа у нашој школи  у оквиру пројекта Развионица.

Циљ пројекта: Главни циљ пројекта Развионица је  развој образовања, кроз јачање тзв. троугла знања који чине образовање, истраживање и иновације. Са великим поносом истичемо чињеницу да смо  добили прилику да своја искуства ширимо и делимо са другима, да обучавамо студенте и иновирамо наставну праксу колега запослених уобразовању.

Очекује се да:
1. Изабране школе постају функционалне вежбаонице за стручну праксу студената са факултета за образовање наставника.
2. Школе вежбаонице постају центри иновација и васпитно – образовне изврсности.
3. Школе вежбаонице постају ресурсни центри за професионални развој наставника и школа.
Пројекат ће допринети даљем усавршавању наставника, иновирању наставних метода, стварању бољих материјалних услова, боље базе наставних средстава, што ће све створити још квалитетније услове за олакшано, савремено учење наших ученика.

2013.год. КОНФЕРЕНЦИЈА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВИОНИЦА

Поводом представљања пројекта одржана је конференција у Београду. Конференцији присуствовале директор школе Верица Раденковић и педагог – координатор пројекта Драгана Стевановић.

2014.год.  СЕМИНАР НАСТАВНИК  КАО РЕФЛЕКСИВНИ  ПРАКТИЧАР  

Одржана је прва обука за наставнике и стручне сараднике.Циљ обуке је едукација наставника за континуирано  самоанализирање и самопраћење; осетљивост за сагледавање ситуације из различитих углова; трагање за елементима добре праксе; отвореност да испробава другачије начине рада од устаљених; отвореност да размењује искустава са колегама; спремност да на лицу места промени претходно постављени план у зависности од начина на који ученици реагују током часа;

2014.год.  СЕМИНАР МЕНТОРСТВО  НАСТАВНИКА 1. део  

Одржана је обука за наставнике, будуће менторе који ће примати  студенте на студентској пракси. Током праксе и ментор и студент  ће имати  веома активну улогу са више аспеката. Наставници – ментори  ће  студентима давати  подршку ,како би их увели у праксу и допринели стицању одређеног искуства за успешан рад са децом.Поред наших наставника, обуци је присуствовала и просветна саветница Милена Мишић, која је задужена за надзор наше школе.

2014.год. СЕМИНАР МЕНТОРСТВО НАСТАВНИКА  2. део  

Наставак обуке за наставнике будуће менторе.

2014.год.  СЕМИНАР ИКТ У НАСТАВИ    

У оквиру пројекта, одржан семинар за наставнике,учитеље и стручне сараднике како би унапредили дигиталне компетенције у свом раду и користили  савремене информационе технологије у настави.

15. – 16.09.2014.год.   ЕФЕКТИВНА НАСТАВА И УЧЕЊЕ ТОКОМ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ“

Поводом реализације пројектних активности, одржана је у Београду конференција на којој су размењена искуства између  школа.

 

Презентација Зигфрид КиферOŠ "NH DUŠAN DUGALIĆ": Konferencija

2015.год. МEЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Међународна конференција је одржана у Београду. На конференцији су представљени примери из више земаља.Конференцији су присуствовале директор школе Верица Раденковић и педагог координатор пројекта Драгана Стевановић.

 

 

 

 

 

2015.год. ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА У ОКВИРУ РАЗВИОНИЦЕ

Изузетно смо поносни на опремање кабинета савременим  наставним  средствима  која смо дибили у оквиру пројекта, захваљујући нашем раду и ангажовању.

 

Јун 2015.год. СТУДИЈСКА ПОСЕТА ОШ“ ВУК КАРАЏИЋ“

Имали смо студијску посету тима ОШ“Вук Караџић“.Поделили смо искуства о пројекту, о обукама које смо прошли и показали наставна средства којим смо опремили кабинете.