Финансије

План јавних набавки за 2024. годину

Plan javnih nabavki 2024

Финансијски план за 2024. годину

Finansijski plan za 2024


План јавних набавки 2023.

Plan javnih nabavki 2023

Измене финансијског плана за 2023. годину, 20.06.2023.

Izmena finansijskog plana 20062023

Измене финансијског плана за 2023. годину, 10.01.2023.

Izmena finansijskog plana 10012023


Биланс стања на да 31.12. 2022.

GFI-2022-00769-1_2023-02-28T10-06-10 -bilans stanja 31.12.2022.

План јавних набавки 2022.

Plan javnih nabavki 2022

Измене финансијског плана за 2022. годину, 21.09.2022.

Izmena finansijskog plana21092022

Измене финансијског плана за 2022. годину, 26.05.2022.

Izmena finansijskog plana 26052022

Измене финансијског плана за 2022. годину, 20.04.2022.

Izmena finansijskog plana 20042022

Финансијски план за 2022.

Finansijski plan za 2022.


Биланс стања на да 31.12. 2021.

05-GFI-2021-00769-1_O1_2022-03-15T10-12-13-bilans stanja 31122021

Извештај о извршењу буџета за 2021.

04-GFI-2021-00769-1_O5_2022-03-15T10-14-13 -izvestaj o izvrsenju budzeta 2021

Биланс прихода и расхода за 2021.

03-GFI-2021-00769-1_O2_2022-03-15T10-13-01 – bilans prihoda i rashoda 2021

Извештај о новчаним токовима за 2021.

02-GFI-2021-00769-1_O4_2022-03-15T10-13-52 – izvestaj o novcanim tokovima

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2021.

01-GFI-2021-00769-1_O3_2022-03-15T10-13-32 -izvestaj kapitalnim izdacima 2021

План јавних набавки 2021.

Plan javnih nabavki 2021

Измена финансијског плана за 2021.

Izmena finansijskog plana za 2021.

Измена финансијског плана за 2021.

izmena finansijskog plana 2021

Финансијски план за 2021.

finansijski plan 2021


Завршни рачун 2020.

GFI-2020-00769-1_2021-02-24T12-35-46 elektronski potpisan dokument

План јавних набавки 2020.

Plan javnih nabavki 2020

Финансијски план 2020.

finansijski plan 2020