Српски језик

ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Своја знања по стандардима нивоа постигнућа из српског језика можете сами проценити путем АНКЕТЕ у гугл учионици за припремну наставу.

Једна од кључних компетенција за целоживотно учење је и КОМУНИКАЦИЈА НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ. То значи правилно усмено и писано изражавање, богат фонд речи, познавање и примену граматичких и правописних правила у комуникацији…

Задаци на тесту равномерно су распоређени по различитим нивоима – највише задатака има на основном нивоу (10 задатака). У основном нивоу предвиђени су стандарди за базична знања, која су потребна у животу и наставку школовања. На средњем нивоу је 6, а на напредном нивоу 4 задатка.

На испиту се очекује да скоро СВИ ученици (најмање 80%) постигну основни ниво.

Средњи ниво постигнућа требало би да достигне бар 50%, а напредни око 25% ученика.

 Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ чини 5 области:

– Усмено изражавање

– Вештина читања и разумевање прочитаног

– Писано изражавање

– Граматика,лексика, народни и књижевни језик

– Књижевност

Област УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ није могуће бодовати на тесту.

Тест садржи укупно 20 задатака, распоређених  по областима на следећи начин:

ОБЛАСТ  НА ТЕСТУ: број задатака
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

 

2
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

 

4
ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА,

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

8
КЊИЖЕВНОСТ

 

6

 

Задаци су непознати. Зато постоје збирке задатака за припрему мале матуре, из којих треба вежбати, јер се такви типови задатака појављују на тесту.

Постоје задаци затвореног типа, који се решавају заокруживањем тачних одговора,и задаци отвореног типа – у којима се тражи кратко написан одговор.

ГДЕ НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШИМО НА ТЕСТУ?

– Најчешће грешке су управо тамо где мислимо да је лако и једноставно: у правопису. Заборавља се на велико слово, запету, састављено и растављено писање речи.

– Врло често се задатак не чита пажљиво. Пазите када у понуђеним одговорима треба заокружити један, а када више одговора – то се наглашава у тексту задатка.

– Дешава се да ученик непажњом „прескочи“ неки задатак. Када завршите цео тест, проверите своје одговоре још једном.

–  Последња три задатка (18,19. и 20) чине се ученицима најтежим.

Верујте да није тако. Потребно је више вежбати такав тип задатка који тражи логичко размишљање, доношење закључка и писање образложења. Битно је да пажљиво читате текст пред собом, размислите, издвојите информације које ће вам помоћи у доношењу закључка. Након тога пишете  образложење којим ћете одбранити свој став, своје размишљање на основу прочитаног.

За написано образложење добијате 3 бода, под условом да сте испунили стандарде:

– да сте саставили разумљиве и граматички исправне реченице;

– да примењујете правописну норму;

– да се у вашем саставу види да умете да тумачите различите елементе књижевноуметничког дела.

КАКО СЕ ПРИПРЕМАМО?

– редовно присуствујемо и активно учествујемо у раду на редовним часовима и часовима припремне наставе који се одржавају у школи и преко гугл мит-а;

– пратимо обавештења преко школског сајта и гугл учионица;

– поштујемо и извршавамо своје радне обавезе на време;

– благовремено пишемо домаће задатке;

– вежбамо задатке из збирке и комбинације тестова.

 

Распоред одржавања припремне наставе из српског језика, као и сав потребан материјал за припрему објављен је у гугл учионици.

Сајт за припрему мале матуре: www.zavrsniispit.math.rs

Желим вам срећан рад и пуно успеха на завршном испиту!

Татјана Цекић,

професор српског језика и књижевности