Математика

ИНФОРМАЦИЈЕ О  ТЕСТУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

На тесту има 20 задатака. Заступљено је сво градиво од петог до осмог разреда, које је сврстано у 5 целина:

Бројеви и операције са њима,

Алгебра и функције,

Геометрија,

Мерење и

Обрада података.

Задаци су распоређени по нивоима:

Основни ниво – 10 задатака,

средњи – 5 задатака,

напредни – 5 задатака.

 Очекивана постигнућа ученика на тесту:

Ученици треба да владају појмовима у смислу њиховог разликовања у класи одговарајућих примера и распознају и користе одговарајуће термине и ознаке.

Уз помоћ слика и других примера треба да су способни да врше основне операције.

Очекује се да ће 80%  ученика остварити основни ниво постигнућа.

Тип задатака:

Задаци основног и средњег нивоа могу бити  отвореног или затвореног типа,

док су задаци напредног нивоа отвореног типа.

 

У припреми завршног испита користи се  Збирка задатака из математике за завршни испит

у основном  образовању и васпитању за школску 2020/2021.годину.

Издавач: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привр. друштво „Просветни преглед“ д.о.о.Београд

Ученици могу користити и  збирке из претходних година.

 

Линкови или сајтови за припрему мале матуре:

Сајт  https://naucionica.com  садржи:

Tестове и решења са пробних и завршних испита од 2011. до 2020. године ,

као и збирке за завршни испит из претходних година.

Ученици могу да виде како изгледају тестови, ког су обима и како се бодују.