Предметна настава

Наставници предметне наставе:

Српски језик:

Татјана Цекић

наставник српског језика са звањем педагошког саветника

 и саветник-спољни сарадник Министарства просвете

Запослена је у школи као наставник српског језика од 1995.године.Школа у којој ради је и школа из које је потекла као ђак. Воли свој посао и рад са ученицима. Својим активним учешћем у образовном процесу, унапређивањем знања, применом нових технологија  даје лични пример својим ученицима и мотивише за рад.Успешно је организовала различите активности у школи и ван ње – свечаности, приредбе, огледне часове, изложбе, књижевне сусрете. Води драмско-рецитаторску секцију у школи. Међу најуспешнијим наступима драмске секције јесу приредбе  „Лајање на звезде“ на Дану школе 2016. и „Нушићево вече“ 2018. године.

Поноси се радом својих ученика, који  постижу изузетне резултате и високе пласмане на такмичењима и завршним испитима, учешћем на Републичким такмичењима из граматике и на Књижевној олимпијади.

Учесник је бројних семинара и обука у оквиру стручног усавршавања (Шер пројекат, Развионица, обука за сарадника-спољног сарадника, пројекат „Школа за 21.век“).

У мају 2018.године стекла је и звање педагошког саветника, након стручно-педагошког надзора о раду.

Наташа Миоковић

У Основној школи ,,Бубањски хероји “ ради преко двадесет година као професор српског језика.Својим  највећим успехом сматра то што постиже да  ученици  заволе књижевност и граматику свог матерњег језика. Као разредни старешина поносна је на  многе своје ученике који су данас  успешни професори,лекари,радници,инжењери,васпитачи,војници… Мисли  да се већина њених ученика сећа њених речи да је најважније бити добар човек.

Драгана Нешић

После завршених студија на одсеку за Српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, рад у просвети  започела је 2001. године. У уверењу да је посао наставника најлепши, али истовремено и веома захтеван, испратила је многе генерације гимназијалаца и основаца. После дугогодишњег рада у Гимназији Ћуприја, у ОШ ,,Бубањски хероји“ ради од септембра 2016.године. Труди се да код ученика  развија љубав према српском језику, култури, традицији и историји нашег народа  и да их подстакне да заволе књижевност која ће  им помоћи  у одрастању и сазревању ,као и у усвајању правих животних вредности, Воли да се ученици на њеним часовима осећају пријатно и да слободно износе своја запажања и испољавају своју креативност.

Јована Бјелић

Диплому основних академских студија стекла је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на департману Књижевност и српски језик (2012). Диплому мастер студија стекла на Филолошко-уметничком факултету  Универзитета у Крагујевцу, на департману Српски језик и књижевност (2014). У настави је од 2015. године, најпре као стажиста приправник, потом заснива радни однос на одређено време. У школи „Бубањски хероји” запослена је од школске 2018/2019. године као школски библиотекар и наставник српског језика и књижевности, а од 2019/2020. године као наставник српског језика и књижевности. Труди се да ученицима пружи занимљиву наставу користећи традиционална и савремена наставна средства. Настоји да код ученика развије комуникативне способности, интересовање за књижевност и ауторско стваралаштво.Сматра да су  резултати у раду  видљиви у ученичким интересовањима и успесима на такмичењима (окружним), партиципацији у литерарним и драмским секцијама.

Александра Савић

Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу и стекла звање дипломирани филолог за српски језик и књижевност.

Завршила Мултимедијалну школу новинарства. Аутор многих чланака из области културе и књижевности.

Део колектива ОШ „Бубањски хероји“  од 2017. године, прво као приправник, а затим као наставник српског језика и библиотекар.

Љубав према деци је била њен основни мотив при одабиру професије. Настоји да са ученицима изгради однос у коме доминира међусобно поштовање. Кроз приче о књижевним јунацима ученике учи основним моралним начелима; да код себе негују доброту, поштење и љубав према себи и другима. Часови граматике имају за циљ да ученици поред усвајања граматичких правила заволе српски  језик.

Администратор је фејсбук  странице школе и сајта школе.

Енглески језик:

Милена Вуковић

Завршила је Англистику на Филозофском факултету у Нишу.

Ради као професор енглеског језика у  ОШ ,,Бубањски хероји“ већ дуги низ година, тачније од 1992. Свесрдно се труди да кроз развијање вештина читања, писања, а посебно вештина говорне комуникације на енглеском језику, код ученика развије поштовање за културу и традиционалне вредности народа енглеског говорног подручја. Током година, многи од њених ученика су развили љубав према енглеском језику у толикој мери да су и сами завршили студије Англистике и данас раде или као предавачи у државним и приватним школама у нашој земљи, или се баве сличним пословима у иностранству. Веома је поносна на успехе својих ученика, на њихова постигнућа на такмичењима из страних језика. Као значајно искуство у својој каријери посебно истиче свој допринос у сарадњи наше школе са Gronnasen школом из града Bodo на северу Норвешке.

Ивана Стефановић

Дипломирала је Англистику на Филозофском факултету у Нишу, 2001. године и стекла звање дипломирани филолог за енглески језик и књижевност. Бави се и превођењем.

У ОШ „Бубањски хероји“ ради од 2003. године. Њени ученици постизали су успехе на свим ранговима такмичења. Она и њени ученици остварили су међународну сарадњу са ђацима из Русије, Шпаније, Турске. Ужива у раду са децом.

Маша Вукадиновић

Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност

У школи “Бубањски хероји” ради 15 година. Првих десетак година радила је као наставник у матичној школи са ученицима узраста од првог до осмог разреда. Последњих  пет година ради у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић са децом узраста од првог до четвртог разреда. Већ четири године се бави  и волонтерским радом у припремно-предшколској групи у издвојеном одељењу, где два пута недељно држи часове деци предшколског узраста, са којом је остварила изванредну сарадњу. Са својим ученицима је учествовала у српско-бугарском пројекту који је упоређивао знање енглеског језика наших и бугарских ученика. Такође је са ученицима учествовала на међународном такмичењу страних језика “КGL“ где су постигли веома успешне резултате.

Марија Јелић

Дипломирала на катедри за англистику и стекла звање професор енглеског језика.

Поред енглеског језика завршила и шпански језик на приватној академији у Шпанији.

Ради у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић са децом узраста од првог до четвртог разреда. Часове енглеског језика два пута недељно држи и  у  припремно-предшколској групи у издвојеном одељењу.

Рад са децом је посао који је инспирише.

 

Душанка Вукотић

Након стеченог звања дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, од 2010. године ради као наставник енглеског језика у основној школи.

У Основној школи „Бубањски хероји“ ради од 2018. године.

Мотив за још веће залагање налази у дечијем задовољству после научених речи на страном језику и пружању подршке ученицима за одлазак у свет успешних људи.                                                                                                                                                            

Немачки језик:

Ивана Живановић

Дипломирала на Филозофском факултету  Универзитета у Нишу, 2006.године, а тренутно се усавршава на департману за Немачки језик и књижевност, такође на Филозофском факултету у Нишу.

У ОШ „Бубањски хероји“ ради од 2016. године. Предаје немачки језик  у матичној школи и издвојеном одељењу у насељу Милка Протић.

Поред рада у школи, ради као преводилац сајтова и спрема кандидате за полагање међународних испита из немачког језика на „Goethe“ Институту  у Београду.

Сања Пантић

Дипломирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу  где је стекла звање дипломирани филолог за немачки језик и књижевност. На истом факултету завршила је мастер студије и стекла звање мастер филолог за немачки језик и књижевност.

Рад у просвети започела је 2013. године. Радила је  у неколико основних школа и на Машинском факултету у Нишу. Од септембра 2022. године део је колектива ОШ „Бубањски хероји“.

У раду са децом подстиче њихову креативност, међусобну сарадњу и љубав према језику.

Француски језик:

Марија Марковић

Дипломирани филолог за француски језик и књижевност са 20 година радног искуства у основној школи „Бубањски хероји“.

Пружа свој максимум у учионици и ужива у свом раду и успесима својих ђака, што је уједно и мотив који је потпуно професионално одредио. Сав труд усмерен је на ученике и квалитетан и трајан начин преношења свог знања на њих.

Историја:

Ђорђе Бојанић

 

После завршених студија стекао звање професор историје. У школи ради 21 годину.

Са својим ученицима је постизао успехе на свим нивоима такмичења, а на републичким такмичењима његови ученици су освајали  сва три места.

Већ дужи период предводи Међународну просветну сарадњу са руским школама.

Аутор је више књига и документарних филмова.

Главни је уредник сајта Српска историја и школског портала Предмет историја.

Марија Ристић

 

   

У школи „Бубањски хероји “  радила је као наставник грађанског васпитања школске 2006/2007 године.  Као наставник историје ради од 2015. године. Својим највећим успехом сматра, пре свега, задовољне ђаке,који са лакоћом стичу нова знања из историје, најчешће коришћењем нових технологија у настави.

Постигнућа њених ученика видљива су  и на такмичењима.

Географија:

Александра Цолић

   

После завршених студија на Географском факултету Универзитета у Београду, добила звање дипломирани географ.

Рад у просвети започела је 2005. године. После дугогодишњег рада у више основних и једној средњој школи, у ОШ “ Бубањски хероји“ ради од септембра 2014.године.

Циљ јој је да њено подучавање и однос са децом буде лежеран, ненаметљив и са одређеном дозом ауторитета. Труди се да учи од искуснијих колега и  од деце, да проналази инспирацију око себе, да се прилагођава новим „трендовима“, непрестано се усавршавајући и стичући нова знања.

Ђорђе Станић

Основне дипломске студије завршио на Природно-математичком факултету у Нишу, на смеру Професор географије, а мастер студије у Новом Саду.

У ОШ „Бубањски хероји“ ради од 2017. године као наставник географије. Ради и у ОШ „Учитељ Таса“ и ОШ „Иван Горан Ковачић“.

У  раду са децом тежи ка томе да ученицима на што занимљивији начин представи свој предмет, али и да им кроз предавања пренесе своју љубав према путовањима.Подстиче их да буду креативни и самостални.

 

Математика:

Весна Јовић

Као професор математике ради од 1988. године.
У ОШ „Бубањски хероји” запослена од  септембра 2001.године.
Циљеви њеног  рада у школи су добра сарадња са ученицима и мотивисање ученика да заволе математику и са лакоћом решавају математичке проблеме.
Њен највећи успех је учешће на Српској математичкој олимпијади.

Драган Стојановић

Наставник математике у ОШ „Бубањски хероји“.

 

 

 

 

Снежана Петровић

Математику дипломирала на Филозофском факултету у Нишу.

Као професор математике у ОШ „Бубањски хероји“ ради од 1997. године. Редовно се стручно усавршава.  Прати иновације у настави и примењује их у свом раду.

Од 2018. године ангажована и на пословима саветника спољног сарадника при Министарству просвете.

Драгана Алексић

Завршила студије на Природно-математичком факултету у Нишу где је добила звање дипломирани математичар за теоријску математику и примене.

Радила у више основних и средњих школа, а од 2010. године је наставник математике у ОШ „Бубањски хероји“ и ОШ „Др Зоран Ђинђић“.

Похађала је много стручних семинара како би унапредила рад са ученицима и њиховим родитељима.

У свом раду користи материјале са интернета и MS Office пакет,као и сва расположива техничка средства у школи како би унапредила наставу.

Биологија:

Данијела Лазаревић

 

Има велико искуство као наставник биологије. У просвети ради 25 година. Предавала је биологију у неколико средњих и основних школа. На радном месту наставника биологије у Основној школи „Бубањски хероји“ је од 1998. године.

Њен мото у раду са децом је да у сваком тренутку можемо много тога да изгубимо само је знање наше и ништа нам га не може одузети.

Наташа Милошевић

У школи ради од 2006.године и од самог почетка предаје биологију у матичној школи и у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић. У подучавању се труди да ученицима приближи биологију, да боље упознају живи свет који их окружује. Прати промене везане за наставу биологије, али се перманентно усавршава и на пољу педагогије и психологије, односно, усавршава све оно што је важно за рад једног наставника.

Од 2018.године ради као сарадник Завода за вредновање и држи семинар  „Настава орјентисана на исходе учења“. Од 2019.  године од стране „British Council“  ангажована је као водитељ обука у пројекту „Школе за 21.век“.

Физика:

Југослав Ђорђевић

 

 

Марина Најдановић-Лукућ

     

Професор физике, а од 2013. магистар физичких наука. Просветни радник 16 година.

Са ученицима има запажене резултате на републичким такмичењима из физике (освојене друге и треће награде).

Коаутор је више радова објављених у зборницима са републичких семинара о настави физике и међународним часописима, уџбеничког комплета из физике за основну школу и неколико акредитованих семинара.

Дугогодишњи предавач у Школи физике и на Кампу физике.

Хемија:

Марија Радуловић

Дипломирала на Природно – математичком факултету Универзитета у Нишу, одсек за хемију.

Љубав према предмету и подучавању деце наследила је од родитеља.

Као професор хемије ради од 2010. године. Прва искуства стиче у средњошколском образовању у Београду, у ,,Хемијско – прехрамбеној технолошкој школи“, у којој стиче лиценцу за рад у просвети.

Учесник је свих нивоа такмичења у основном образовању са значајним резултатима међу којима су учешће на републичком такмичењу, као и освојено 1. и 2. место на општинском и окружном такмичењу 2014. године са ђацима Oсновне школе ,,Стефан Немања“ у Нишу.

Посвећени рад са децом употпуњује кроз креативан приступ настави, како би ђацима приближила апстракне појмове из хемије, које ученици усвајају као функционална знања корисна за даље образовање и живот.

Милена Станковић

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Нишу, одсек хемија.

Године 2013. на Природно-математичком факултету у Нишу  одбранила је докторску  дисертацију и стекла звање доктор наука хемијске науке. Од  2012. године поседује лиценцу за саветника за хемикалије.

Од  2009. године радила је у  ,,Прехрамбено- хемијској  школи“ као наставник хемије, а од 2020. године је  наставник  у  ОШ  ..Бубањски хероји“.

Аутор и коаутор је десетак научно-истраживачких радова публикованих у међународним часописима.

Техника и технологија:

Татјана Зец

Завршила Технички факултет у Чачку.  У ОШ „Бубањски хероји“ ради од 1997. године.

Са својим ученицима ради на развијању добре комуникације и труди се да им технику приближи кроз примере из свакодневног живота.

Вођа је саобраћајне секције и веома поносна на своје ученике који су освајали  више првих места на републичким такмичењма и били чланови екипе која је освојила четврто место на европском такмичењу.

Милош Митић

Професор техничког образовања и информатике. У школи запослен од школске 2002/2003. године.

Од школске 2015/2016. године обавља и послове помоћника директора установе.

Марија Младеновић

У школи „Бубањски хероји “ ради од 2016. године и предаје Технику и технологију. Свој  предмет сматра врло занимљивим, па примећује  да су ђаци веома задовољни стицањем нових знања и развојем већ усвојених техника.

Ради на томе да  ученицима путовање кроз свет науке учини што лакшим и усмери њихово знање.

Информатика и рачунарство:

Јасмина Каралић

Дипломирала физику на Природно-математичком факултету у Нишу.

Као наставник физике и информатике и рачунарства у ОШ „Бубањски хероји“ ради од школске 2016/2017.

Сматра да је рад са децом јединствено искуство. Да им треба дати оно што највише траже, осим знања, да их видимо баш онакве какви су. Бити њихов то је све што деца траже и тада дају свој максимум и у физици која им није баш омиљена и у информатици коју воле.

  Марија Будић

                 

  Дипломирала информатику и рачунарство на Електронском факултету у Нишу. Од школске 2021/2022. године запослена је као наставник информатике и рачунарства у ОШ,,Бубањски Xероји”. Каже да је предавати информатику и рачунарство генерацијама које расту уз и са рачунарима, с једне стране, изазов, али са друге стране, велика предност и привилегија.

Марјан Стајић

Након завршених мастер студија на Универзитету у Бањалуци, стекао звање мастер информатике.
Има вишегодишње искуство у области информационих технологија.

У школи запослен као наставник информатике и рачунарства и наставник технике и технологије. Тренутно се ушавршава на мастер студијама Машинског факултета.

Музичка култура:

Јована Ђокић

Дипломирала 2006. године на Факултету музичке уметности у Нишу, одсек музичка педагогија.

Од 2007. до 2021. године радила као професор и наставник музичке културе у Средњој школи у Брусу; Средњој школи у Блацу и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Брусу. Била је и диригент школског хора и са ученицима оформила велики број музичких састава – бендова који су успешно наступали широм Расинског округа.

Од јануара 2021. године ради у ОШ „Бубањски хероји“.

У раду са децом подстиче љубав према музици, развијање музичког укуса, креативност код деце, љубав према хорском певању и међусобну сарадњу.

 

Наташа Миљковић

Професор  музичке културе, специјализант са искуством од 34 године.

У основној школи „Бубањски хероји“ ради од школске 2007/2008.године. У школи је оформила  школски оркестар.

Осим наступа у школским приредбама, оркестар  остварује изузетне  успехе на републичким такмичењима.

Ликовна култура:

Ивана Вујић

 

Завршила Факултет уметности у Приштини и стекла звање дипломирани сликар.

Као наставник  ликовне културе подстиче  развој ликовних способности и креативност код  деце.

Њен  циљ је да ученике путем самосталног ликовног изражавања уведе у основне ликовне појмове и технике, да их оспособи да доживљавају и развијају осећај према уметничким делима и њиховим ствараоцима. Тиме их подстиче да користе научене технике у даљем развоју својих талената. То потврђују учешћа и награде њених  ученика на републичком и међународном такмичењу.

Физичко васпитање:

Душан Филиповић

Основне академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу завршио је 2012. године. На поменутом факултету, 2015. године завршио је мастер академске студије и стекао звање мастер професор физичког васпитања и спорта.

У основној школи „Бубањски хероји“ у Нишу запослен је од 2018. године као наставник физичког васпитања. Бавио се активно фудбалом, а од 2014. године је фудбалски тренер. Такође, бави се хуманитарним радом на локалном нивоу. Претходних година учествовао је на бројним семинарима, спортским акцијама, курсевима и форумима.

Димитрије Станковић

На Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу стекао звање професор физичког васпитања, 2013.године.
У Основној школи „Бубањски хероји“ у Нишу запослен је од 2020.године као професор физичког васпитања. Такође, ради и  у Гимназији „Светозар Марковић“ од 2019.године, где поред предмета физичког васпитања предаје и предмет Здравље и спорт.

Стеван Јоргачијевић

Наставник је физичког и здравственог васпитања и џудо тренер. Звање
Мастер професор васпитања и спорта стекао је на Факултету спорта и физичког
васпитања Универзитета у Нишу. На истом факултету је завршио и основне
академске студије.
Као приправник радио је у Основној школи “Радоје Домановић”.
Лиценцу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника стекао је
положивши државни испит 2022. године.
Иза себе има дугогодишњу успешну каријеру у џудоу и самбоу. Освајач
је медаља на многим турнирима и државним првенствима у свим узрасним
категоријама (од пионира до сениора) у ова два спорта. Био је репрезентативац
Србије у џудоу. Један је од ретких лиценцираних џудо тренера – професора
спорта.

Грађанско васпитање:

Кристина Цекић

Мастер студије завршила на Филозофском факултету у Нишу 2022. године на Департману
за педагогију.
У ОШ „Стефан Немања“ је завршила приправнички стаж.
Од септембра 2023. године ради у ОШ „Бубањски хероји“ у оквиру Обогаћеног
једносменског рада, у извдвојеном одељењу у насељу Милка Протић, и као наставник
грађанског васпитања.

Ана Тасић

 

На Филозофском факултету у Нишу стекла звање мастер историчар.

У основној школи “ Бубањски хероји “ 2017. године започела приправнички стаж. Од 2018. године ради као наставник грађанског васпитања.

Са својим ученицима ради на развијању добре комуникације и здравог односа. Створили су заједницу у којој се знање стиче померањем граница традиционалног начина. Кроз заједничка залагања и успехе доказали су да су створили тим који одлично функционише.

Тања Стојиљковић

Мастер студије биологије завршила  2017. године, на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Исте године  почела да ради у Основној школи «Бубањски хероји», чији је била и ђак. Поред биологије, предаје грађанско васпитање и чуваре природе. У  Првој нишкој гимназији ,,Стеван Сремац“ предаје Примењене науке.

До сада је слушала и завршила бројне семинаре, обуке и предавања, помоћу којих унапређује  и усавршава свој рад, однос са ученицима и педагошки приступ њима, методику рада, пројектну наставу и своје знање и вештине. Кроз наставу се труди да мотивише  ученике да постану вредни, одговорни и добри људи, преноси им љубав према природи и здравом животу. Својим највећим успехом у раду, до сада, сматра успех својих ученика који су освојили  1. место на општинском такмичењу 2018. године. и 1. и 3. место на општинском такмичењу 2020. године.

Веронаука:

ђакон Дејан Јовановић

Иако је након завршених студија на ВМШ у Нишу добио стално запослење као главни пословођа у једној познатој нишкој фирми, где проводи непуне три године, побуђен љубављу према Богу одлучује да напусти посао и упише Богословски институт при БФ у Београду, а у наставку и Православни богословски факултет Универзитета у Београду.

Пред крај студија, септембра 2006. године, пријављује се на конкурс за наставника Верске наставе и бива примљен. Од септембра 2007. године прелази са радом у ОШ“Бубањски хероји“ у Нишу где остаје до данас. У међувремену завршава студије на ПБФ-у у Београду.

У жељи да се ученици осећају пријатно и да им похађање веронауке буде занимљиво, израдио је велики број анимираних прича и образовних филмова. Труди се да на занимљив начин упозна ученике са нашом културом, традицијом и вером. Уједно да припреми и заштити ученике од многобројних искушења са којима ће се сусретати током пубертета и у животу.