Завршни испит

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
среда 23.06.2021.- завршни испит из српског језика
четвртак 24.06.2021.- завршни испит из математике
петак 25.06. 2021. –  комбиновани тест
Испит сва три дана почиње у 9:00 и траје 120 минута.
УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ДОЂУ У 8:00 ИСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА ШКОЛЕ.
На испит из српског и комбинованог теста, ученици треба да понесу хемијску оловку (НЕ пиши-бриши), графитну оловку и гумицу.
На испит из математике, ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.
Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком.
ВАЖНО!
Одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању.
На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, папира, нити других материјала.
На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.
Првог и другог дана након испита ученици враћају ђачку књижицу разредном старешини.
 УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМO СРЕЋАН И УСПЕШАН РАД НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ!

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 2021. ГОДИНЕ!

Пробни завршни тест, који је био планиран за 26. и 27. март 2021. године, одложиће се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године.

 

 

О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ…

Поштовани ученици,

Завршни испит представља крај основног школовања и  прекретницу у животу,  јер утиче на избор средње школе и будуће професије.

Сви ученици имају обавезу полагања.  Уколико ученик не приступи испиту, не може да добије уверење о завршеном основном образовању.

Резултати са завршног испита  утичу у великој мери на укупан број бодова и на предстојећи упис у средњу школу.

Укупан број поена који можете имати је 100, од тога  40 поена на основу успеха из школе, а 60 – на основу резултата са завршног испита. То значи да, уколико нисте имали висок  просек оцена на крају,  то можете исправити добрим резултатом на испиту! Зато је важно да се благовремено припремате.

На завршном испиту проверава  се степен остварености стандарда постигнућа на крају осмог разреда – оно што сте научили и усвојили у току школовања.

Шта је стандард?

Стандард је очекивано постигнуће ученика на крају осмог разреда – знање и вештине које би требало да имате на крају осмог разреда. Достизањем стандарда, односно очекиваних постигнућа, ви заправо градите своје КОМПЕТЕНЦИЈЕ за целоживотно учење.

Шта су КОМПЕТЕНЦИЈЕ?

То је скуп повезаних знања, вештина, умећа, ставова, особина које вам омогућавају да обављате активности и будете успешни у животним ситуацијама.

Стандарди су груписани у три нивоа постигнућа:

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

Сви стандарди из предмета који се полажу на крају основног образовања  истакнути су у збиркама за припрему завршног испита.

О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ…

Пробни завршни испит организује се у периоду март/април, како бисмо стекли увид у оствареност очекиваних постигнућа ученика. Врло је важно да у том тренутку проценимо знања и вештине, да бисмо планирали даљи рад и фокусирали се на оно што нисмо добро савладали  у наставним садржајима.

Пробни испит у прошлој школској години први пут је рађен у електронској форми, због епидемије и наставе од куће. Ђаци су тако били у прилици да сами процене своја знања и вештине.

У подстраницама посвећеним тестовима биће објављивани материјали и корисни линкови за учење и припрему испита.

                                                                                                                                                                Татјана Цекић,

професор српског језика и књижевности