Запослени

У школској 2019/20. години у ОШ “Бубањски хероји” запослено је 80 особа: један васпитач у предшколској групи, 2 наставника разредне наставе у продуженом боравку, 16 наставника разредне наставе, 44 наставника предметне наставе, 4 стручна сарадника, 3 административно-финансијска радника и 11 помоћних радника и техничког особља.