Успешни ученици

Огњен Милковић

спортиста школе у школској 2019/2020. години

Ана Јовић

спортисткиња школе у школској 2019/2020. години

Милош Бисенић

спортиста школе у школској 2018/2019. години

Неда Златковић

спортисткиња школе у школској 2018/2019. години

Сви награђени ученици у школској 2018/2019. години