Документа и закони

ЗАКОНИ

Закон о основама система образовања и васпитања

Прикажи

Закон о основном образовању,од 25. јуна 2013. године

Прикажи

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о оцењивању ученика

Прикажи

Правилник о награђивању ученика ОШ „Бубањски хероји“ Ниш

Прикажи

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Прикажи

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Прикажи

Вредновање стручног усавршавања у оквиру установе

Прикажи

Образовни стандарди за крај основног образовања.

Прикажи

 

ДОКУМЕНТА

Информатор о раду школе

Информатор о раду школе 2022

Публикација „Препознај, промовиши и прошири“-приче о успешним школама, 2016. година

Прикажи

Извештај о спољашњем вредновању рада школе.

Прикажи

Статут синдикалне организације

УСПРС__С_Т_А_Т_У_Т__2022.

 

ШКОЛСКИ ОБРАСЦИ

 

Глобални план рада

Оперативни план

Припрема часа

План рада допунске наставе

План рада додатне наставе

План рада слободних активности

План рада одељењског старешине

Образац за портфолио

Образац за посматрање и вредновање школског часа

Leave a Reply