Професионална оријентација ученика на прелазу у средњу школу

ПРОЈЕКАТ  – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Желећи да што боље одговоримо потребама ученика, школа се пријавила за учешће у пројекту Професионална оријентација ученика на прелазу у средњу школу, који ће се реализовати током школске 2012 /13.год.

Циљ пројекта: Изградња школског и ваншколског система професионалне оријентације за младе на прелазу између основне у средњу школу, односно у свет рада и функционисање тог система, као и оснаживање постојећих капацитета за професионалну оријентацију у школском и ваншколском сектору. Циљну групу пројекта чине деца која похађају седми и осми разред основне школе, односно млади који су на прелазу из основне у средњу школу или у свет рада.Избор будућег занимања је од великог значаја за ученике завршних разреда и стога је важно да млади добро процене сопсвена интересовања, склоности и у складу са школским постигнућима одаберу адекватну школу.

Петофазни модел професионалне оријентације, пут од пет корака који воде ученике до избора занимања и активног планирања каријере.У овом процесу ученик пре свега упознаје себе, своје таленте, особине, вредности и интересовања. Потом упознаје могућности околине – сазнаје каква све занимања постоје, која су занимања тражена, упоређује их са својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су образовне могућности – школе, факултети и неформални образовни курсеви потребни да би се неко успешно бавио жељеним занимањем.После овог процеса истраживања, упознавања себе и околине ученик је спреман да донесе одлуку о каријери и креира свој акциони план како ће одлуку спровести у дело.Током целог овог процеса ученици сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке, да је важно пажљиво планирати и дисциплиновано спроводити кораке, али и да је у реду грешити и мењати планове, као што се и сами мењамо.Координатор пројекта је Драгана Стевановић педагог.

2012.год. ПОСЕТА САЈМА “ НАУК НИЈЕ БАУК “

У оквиру пројектних активности, координатор пројекта, педагог Драгана Стевановић организовала је посету ученика осмог разреда сајму  “Наук није баук“ на Електронском факултету у Нишу. Ученици су у складу са својим интересовањима имали прилику да причају са професорима из средњих  школаод којих су добили адекватне информације о обтазовним профилима које нуде за упис у средње школе.

2012.год. ПОСЕТА  САЈМА ОБРАЗОВАЊА У ГАЛЕРИЈИ  “СРБИЈА

Ученици су имали прилику да посете Сајам образовања у Галерији “Србија“ где су се све средње школе представљале образовне профиле које нуде за упис у средње школе. Ученици су добили промотивне брошуре и материјале, како би се што боље информисали о раду тих школа.

2013.год.  ПОСЕТА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ “ ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ“

У оквиру реалних сусрета ученици осмих разреда, посетили су и медицинску школу.Професори медицинске школе су их упознали са  смеровима медицински техничар, физиотерапеут, стоматолошки техничар, козметички техничар.Обишли су школу и кабинете у којима се одвијају вежбе. За овај позив  пре свега морају да буду хумани и да помажу болесним људима.

2013.год. ПОСЕТА УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ

Посетили смо угоститељско туристичку школу.Професори су детаљно  упознали наше ученике осмих разреда са смеровима које нуди ова школа из области угоститељства и туризма.

2013.год.  ПОСЕТА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Ученици су се упознали са смеровима које ова школа нуди у области економије, банкарства и финансија.Имали су прилику да обиђу школу, кабинете и виде у каквим условима ученици раде.

2013.год. ПОСЕТА ЕТШ МИЈА СТАНИМИРОВИЋ

Данас су наши ученици посетили електротехничку школу.Упознали су се са смеровима из области електротехнике, информационих технологија и мултимедија.

2013.год.   ПОСЕТА ТШ “12 ФЕБРУАР“

Заинтересовани ученици за  саобраћај, упознали су се са смеровима друмског саобраћаја, возача моторних возила, дијагностика аутомобила и смером аутомеханичар.

2013.ГОД. ПОСЕТА ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ

Обишли смо трговинску школу. Директор школе и професори су упознали наше ђаке са смеровима у области трговине, продаје, аранжера излога која та школа нуди.

2013.год . ПОСЕТА ПРАВНО ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ

Школски тим правно пословне школе, упознао је наше ученике са  смеровима из области права, правног техничара, пословног администратора, ватрогасног техничара.Обишли смо кабинете и видели услове у којима раде.

2013.год .ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗАНИМАЊА РОДИТЕЉА

У оквиру реалних сусрета, организовали смо сарадњу са родитељима.У госте су нам били родитељи разноврсних занимања: лекари, професори, полицијски инспектори, фризери, молери, стаклорезци.Родитељи  су ученицима осмих разреда приближили професију којом се баве  и шта подразумева њихов посао.Ученици су били веома заинтересовани и постављали су многобројна питања.