Синдикат

План деловање са посебним мерама за подстицање и

унапређивање родне равноправности за период 2023-2027

Унија__План_за_Родну_равноправност_2023.

 

Извештај о остваривању родне равноправности

Извешта_РОДНА_РАВНОПРАВНОСТ._ОШ___Бубањски_хероји__Ниш__2022.

 

Образац 5 -родна равноправност

1.5._Obrazac_5_izvestaj

 

Статут УСПРС

УСПРС__С_Т_А_Т_У_Т__2022.