Материјално-техничка опремљеност

Основна школа “Бубањски хероји“ је од почетка свог рада 1972. године била опремљена савременим наставним средствима и училима.

У кризним годинама, 90- их година прошлог века, у школу се улагало скромније, у складу са могућностима.

Од 2000. године па до данас, школа се перманенто опрема у материјално-техничком смислу. Одржавају се зграде матичне школе и издвојеног одељења, набавља нов намештај, рачунарска опрема, књиге и дидактички материјали.

 

Школа се може похвалити одличном материјално техничком опремљношћу. У школи постоје:

– Кабинети за српски језик, математику, историју/географију, физику/хемију, биологију, музичко, техничко образовање.

-Два кабинета за информатику у матичној школи и један у издвојеном одељењу

-Савремена информатичка опрема:

  • Серверске мреже рачунара
  • Интерактивне табле
  • Преносни рачунари

– Умреженост рачунара у школи

– Приступ интернету из свих просторија школе

– У свакој учионици рачунар повезан на интерактивну таблу или ТВ.