Истраживање педагога Драгане Стевановић о учењу на даљину и коришћењу савремене технологије у настави

У листу Педагошког друштва Србије, „Педагошке новине“, објављена су два чланка нашег педагога-педагошког саветника, Драгане Стевановић. Први чланак се односи на истраживање о организацији и начину извођења наставе на даљину у току ванредног стања поводом епидемије услед вируса Ковид-19, који је спровела Драгана Стевановић. Други чланак је истраживање које су спровели чланови Подружнице педагога Нишавског округа о коришћењу савремене образовне технологије у настави, а податке тог истраживања испред Подружнице педагога Нишавског округа обрадила је  Драгана Стевановић.

Чланке можете прочитати на следећим линковима:

https://www.pedagog.rs/2020/10/12/istrazivanje-organizacija-i-nacin-izvodjenjanastave-na-daljinu-u-toku-vandrednog-stanja-povodom-epidemije-usled-virusa-kovid-19/?fbclid=IwAR1r46YXd61MsLte1k5VYcT9KMWv40tZ1PNw7jMSPPjoKofad2lwyJdDlZU

 

https://www.pedagog.rs/2020/10/04/koriscenje-savremene-obrazovne-tehnologije-u-nastavi/

Leave a Reply