Пријављивање за полагање  пријемног испита за  специјализована одељења у средњим школама

Пријављивање за полагање  пријемног испита за  специјализована одељења

у средњим школама  од 18. до 21. маја

 

за следеће образовне профиле:

  • уметничке, музичке и балетске школе
  • спортске гимназије
  • обдарене ученике у филолошкој гимназији
  • обдарене ученике у математичкој гимназији
  • ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
  • ученике са посебним способностима за физику
  • ученике са посебним способностима за хемију и биологију
  • ученике са посебним способностима за историју и географију
  • двојезична (билингвална) одељења друштвено-језичког и природно-математичког смера у гимназијама

Пријемни испити у средњим школама за ове образовне профиле планирани су календаром уписних активности за прву половину јуна.

Детаљније информације о пријемним испитима могу се добити у средњим стручним школама и гимназијама у којима ће се полагати пријемни испити за горе наведена специјализована одељења у Нишавском управном округу:

Алексиначка гимназија, Алексинац, 018-804-832, 018-804-224    alexgim@mts.rs
Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”, Ниш, 018-527-622, ssremac@medianis.net
Гимназија “Бора Станковић”, Ниш, 018-522-044, 527-621, gimnazija@borastankovic.edu.rs
Гимназија “Светозар Марковић”, Ниш, 018-254-396, gsm@gsm-nis.edu.rs
Гимназија “Девети мај”, Ниш, 018-257-433, gim9majnis@gmail.com
Уметничка школа, Ниш, 018-523-543, umetnickas.nis@gmail.com
Музичка школа, Ниш, 018/524-464, 527-885, direktor@muzickanis.org (muzickanis.sekretar@gmail.com)

Leave a Reply