Видео

Дан школе 2019.

 

Дечија недеља 2018. – музички дан

 

Дан школе 2018.

 

Arturo Marquez – Danzon No.2 у извођењу оркестра ОШ „Бубањски хероји“


Школски канал на Youtube налази се на адреси:

https://www.youtube.com/user/bheroji