Упис ученика у средње школе 2021.

На овој страници биће објављиване информације везане за  полагање завршног испита и упис у средње школе за школску 2021/2022. годину.

НАПОМЕНА: Као и претходних година, у складу са Законом о заштити података о личности, резултати са завршног испита тј. спискови ученика са освојеним бројем поена, неће бити објављени на школском интернет сајту нити на вратима школе. 

Ученици, родитељи и старатељи се могу информисати о броју освојених поена на завршном испиту  у школи, код  одељењских старешина.

Коначни резултати завршног испита биће утврђени након разматрања жалби ученика на прелиминарне резултате, у складу са календаром овогодишњег уписа у средње школе.

Коначне резултате завршног испита и остале податке од интереса за упис у средњу школу, ученици могу погледати на сајту посвећеном упису у средње школе на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs


24. март 2021.

Допис Министарства просвете

 

 


 

Списак специјализованих одељења у округу

 

за следеће образовне профиле:

  • уметничке, музичке и балетске школе
  • спортске гимназије
  • обдарене ученике у филолошкој гимназији
  • обдарене ученике у математичкој гимназији
  • ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
  • ученике са посебним способностима за физику
  • ученике са посебним способностима за хемију и биологију
  • ученике са посебним способностима за историју и географију
  • двојезична (билингвална) одељења друштвено-језичког и природно-математичког смера у гимназијама

Детаљније информације о ријемним испитима могу се добити у средњим стручним школама и гимназијама у којима ће се полагати пријемни испити за горе наведена специјализована одељења у Нишавском управном округу:

Алексиначка гимназија, Алексинац, 018-804-832, 018-804-224    alexgim@mts.rs
Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Ниш, 018-527-622, ssremac@medianis.net
Гимназија „Бора Станковић“, Ниш, 018-522-044, 527-621, gimnazija@borastankovic.edu.rs
Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш, 018-254-396, gsm@gsm-nis.edu.rs
Гимназија „Девети мај“, Ниш, 018-257-433, gim9majnis@gmail.com
Уметничка школа, Ниш, 018-523-543, umetnickas.nis@gmail.com
Музичка школа, Ниш, 018/524-464, 527-885, direktor@muzickanis.org (muzickanis.sekretar@gmail.com)

 


 

Интернет презентације нишких средњих школа

 

Гимназија “’Светозар Марковић“                        www.gsm-nis.edu.rs

Гимназија “Бора Станковић“                              www.bora.nis.edu.rs

Гимназија “Стеван Сремац“                               www.sremac.edu.rs

Гимназија “9. мај“                                             www.9maj.edu.rs

Уметничка школа                                              www.umetnickas.nis.edu.rs

Правно пословна  школа                                   http://ppskolanis.edu.rs/

Економска школа                                              www.esn.edu.rs

Угоститељско туристичка школа                        www.utsnis.edu.rs

Трговинска школа                                               http://trgovinskaskolanis.edu.rs/

Медицинска школа                                             www.medicinska.nis.edu.rs

Електротехничка школа “Никола Тесла“               www.etstesla.ni.ac.rs

Електротехничка школа “Мија Станимировић“      www.etsmijastanimirovic.edu.rs

Грађевинска техничка школа “Неимар“                www.gtsneimar.edu.rs

Машинска школа “15. мај“                                   www.mts15maj.edu.rs

Машинска школа “12.фебруар“                            www.skola12februarnis.edu.rs

Машинска школа                                                www.masinskanis.com

Прехрамбено хемијска школа                             www.phsnis.edu.rs

Школа моде и лепоте                                          www.skolamodeilepote.com