Особље школе

 

Директор школе: Верица Раденковић

 

Помоћник директора: Милош Митић

 

Стручна служба:

Педагог: Андријана Јанковић

Психолог: Маја Рудић

Библиотекар: Марија Марковић

 

Административно-финансијско особље:

Секретар школе: Марија Лазаревић

Шеф рачуноводства: Соња Милосављевић

Благајник: Јулија Грубиша

 

Наставници разредне наставе:

Добрила Коцић

Евица Ћирић

Татјана Ристић

Слађана Тодоровић

Јелена Влајинац-Јовановић

Милијана Стојановић

Данијела Митић

Сања Ђурђановић

Невена Момчиловић

Сунчица Вучковић

Биљана Савић

Јасмина Николић

Оливера Николић

Оливера Манић

Сања Ракић

Зорица Врбић

 

Наставници предметне наставе:

 

Српски језик:

Татјана Цекић

Наташа Миоковић

Драгана Нешић

Јована Бјелић

Александра Савић

 

Енглески језик:

Милена Вуковић

Ивана Стефановић

Маша Вукадиновић

Душанка Вукотић

Наташа Виденовић

 

Немачки језик:

Марија Костадиновић

Ивана Живановић

 

Француски језик:

Марија Марковић

 

Историја:

Ђорђе Бојанић

Марија Ристић

Милица Стојковић

 

Географија:

Александра Цолић

Ђорђе Станић

 

Математика:

Весна Јовић

Драган Стојановић

Снежана Петровић

Драгана Алексић

Оливера Станимировић

 

Биологија:

Данијела Лазаревић

Наташа Милошевић

Тања Стојиљковић

 

Физика:

Југослав Ђорђевић

Марина Најдановић-Лукић

Ивица Маринковић

 

Хемија:

Слађана Митић

 

Техника и технологија:

Татјана Зец

Милош Митић

Марија Младеновић

 

Информатика и рачунарство:

Марко Кукурековић

Оливера Станимировић

Јасмина Каралић

 

Музичка култура:

Весна Марковић

Наташа Миљковић

 

Ликовна култура:

Ивана Вујић

Наташа Цветковић

 

Физичко васпитање:

Милан Радосављевић

Јовица Здравковић

Душан Филиповић

 

Грађанско васпитање:

Ана Тасић

Тања Стојиљковић

 

Веронаука:

Дејан Јовановић

 

Помоћно и техничко особље:

Митко Марков

Ивана Ђокић

Катица Манчић

Силвана Хоман

Снежана Стевановић

Небојша Стошић

Дејан Јанковић

Драган Ћирић

Божица Марков

Мирјана Кочић

Милена Динић