Документа и закони

ЗАКОНИ

Закон о основама система образовања и васпитања

Прикажи

Закон о основном образовању,од 25. јуна 2013. године

Прикажи

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о оцењивању ученика

Прикажи

Правилник о награђивању ученика ОШ “Бубањски хероји” Ниш

Прикажи

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Прикажи

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Прикажи

Вредновање стручног усавршавања у оквиру установе

Прикажи

Образовни стандарди за крај основног образовања.

Прикажи

 

ДОКУМЕНТА

Информатор о раду школе

Прикажи

Публикација “Препознај, промовиши и прошири”-приче о успешним школама, 2016. година

Прикажи

Извештај о спољашњем вредновању рада школе.

Прикажи

Leave a Reply