Документа и закони

За преглед  преузетих докумената у PDF формату  на свом рачунару потребан вам је програм Adobe Reader  који можете преузети и инсталирати са следеће адресе:

www.adobe.com

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања, од 27.09.2017. године.

Прикажи

Закон о основном образовању

Закон о основном образовању, од 25. јуна 2013. године

Прикажи

Правилници

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика

Прикажи

Правилник о награђивању ученика

Правилник о награђивању ученика ОШ “Бубањски хероји” Ниш

Прикажи

Правилник о поступању установе по питању дискриминације

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Прикажи

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Прикажи

Вредновање стручног усавршавања у установи

Вредновање стручног усавршавања у оквиру установе

Прикажи

Образовни стандарди

Образовни стандарди за крај основног образовања.

Прикажи

Документи

Информатор о раду школе

Информатор о раду школе

Прикажи

Публикација "Препознај, промовиши и прошири"

Публикација “Препознај, промовиши и прошири”-приче о успешним школама, 2016. година

Прикажи

Спољашње вредновање

Извештај о спољашњем вредновању рада школе.

Прикажи

Leave a Reply