Светски дан вода – 22. март

Поводом Светског дана водa учитељице Сунчица Вучковић, Биљана Савић и Тамара Ратковић реализовале су наставу у сарадњи са локалном заједницом. Запослени у ЈКП ,,Naissus“ су ученицима трећег разреда одржали предавање на тему ,,Вода је услов живота“.

Ученици су, уз корелацију наставних садржаја наставног предмета Природа и друштво, стицали нова знања и проширивали постојећа о значају воде, заштити вода од загађивања и рационалној потрошњи.

Leave a Reply