Критеријуми за оцењивање ученика

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја учитељи и наставници наше школе су, уз помоћ стручне службе, оформили критеријуме за оцењивање постигнућа ученика. Критеријуми оцењивања оформљени су по разредима за ученике од 1. до 4. разреда и по предметима за области природних наука, друштвених наука и области вештина за ученике од 5. до 8. разреда.

Исходи постигнућа за први разред

Критеријуми оцењивања ученика за 2.разред

Критеријум оцењивања ученика за 3. разред

Критеријуми оцењивања ученика за 4. разред

Критеријуми оцењивања ученика за област природних наука

Критеријуми оцењивања ученика за област друштвених наука

Критеријуми оцењивања ученика за област вештина