Портал Нишке вести о приредби изведеној у издвојеном одељењу наше школе  у насељу Милка Протић

Свечана приредба одржана у издвојеном одељењу наше школе у насељу Милка Протић пропраћена је и од стране нишких медија.

Učenici OŠ „Bubanjski heroji“ u Nišu nastavljaju tradiciju

Leave a Reply