Обогађен је библиотечки фонд наше школе

Пројектом ,,Публикације“ и средствима Министарства просвете обогађен је фонд библиотеке са  61 књигом и  13 наслова у области школске лектире и дечије белетристике.

Leave a Reply