Одржана обука у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета“ ученика шестог разреда

 

Ученици шестог разреда наше школе похађали су радионице предвиђене пројектом ,,Образовање за права детета“, које смо спровели у сарадњи са Отвореним клубом из Ниша. Том приликом ученици су се упознали са Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, са људским правима уопште и са тим да су људска права нераскидива. Ученици су кроз активности у радионицама увидели да свако право подразумева и одређену одговорност и да је наше право да учествујемо у одлукама битним за нас, као и то да остваривањем свог права не смемо угрожавати туђа права. Посебну пажњу посветили смо превентиви вршњачког насиља и дискриминацији, како би се усвојила позитивна деловања у таквим ситуацијама. Све ово ученици су сазнавали кроз радионице: Појам људских права и права детета, Конвенција о правима детета, Партиципација, Предрасуде и стереотипи, Дискриминација, Појам и врсте насиља, Злостављање и занемаривање деце, Права и одговорности, Права и обавезе ученика, Сукоб права, План акције, Заступање, Шта смо научили. Ученике су кроз обуку водиле Маја Рудић, психолог школе и Јована Бјелић, наставник српског језика.

Leave a Reply